Skoči do osrednje vsebine

Promocija vina na tretjih trgih

1. 3. 2022 se zaključuje rok za oddajo Vloge za odobritev programa za promocijo vina na tretjih trgih.

Upravičenec lahko vlogo za odobritev programa za promocijo vina na tretjih trgih:

  • pošlje po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Promocija vina na tretjih trgih - program«;
  • odda v sprejemni pisarni Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) ali;
  • pošlje elektronsko na elektronski poštni predal: vin-ukrepi.aktrp@gov.si ali na aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Več informacij o pripravi vloge za odobritev programa za promocijo vina na tretjih trgih, vzorec obrazca vloge in upravičeni stroški