Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 115. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 115. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče k predlogu sklepa Sveta o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med EU in Republiko Mauritius o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka

Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju. Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta.

Cilj Sporazuma v obliki izmenjave pisem je podaljšati uporabo Protokola za obdobje 2017–2021, da bi se plovilom Evropske unije še naprej dodeljevale ribolovne možnosti v vodah Mauritiusa v skladu z znanstvenim mnenjem in priporočili Komisije za tune v Indijskem oceanu v mejah razpoložljivega presežka. Cilj je tudi še naprej krepiti sodelovanje med EU in vlado Republike Mauritius, da se v interesu obeh pogodbenic vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Republike Mauritius.

Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za ribištvo Slovenije 

V svet Zavoda za ribištvo Slovenije za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje 24. 2. 2022, so kot predstavniki ustanovitelja (Vlade RS) imenovani naslednji člani:

  • Jernej Švab, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
  • Robert Bolješić, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor in
  • Jure Vozelj, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada kot ustanoviteljica Zavoda za ribištvo Slovenije imenuje tri člane sveta javnega zavoda od skupaj petih članov, in sicer po enega člana z ministrstva, pristojnega za ribištvo, ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za okolje.

Sedanjim članom Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije s 25. 2. 2022 preneha mandat.