Skoči do osrednje vsebine

Ponovno izvajanje izpitov za upravljanje čolna

Skladno s sprostitvijo ukrepov bomo z mesecem marcem začeli z izvajanjem izpitov za upravljanje čolna. Kandidati, ki so bili že razporejeni in obveščeni o izpitnih rokih, ki smo jih zaradi slabih epidemioloških razmer v mesecu januarju odpovedali, bodo v naslednjih dneh obveščeni o novem izpitnem roku. Tudi vsi ostali kandidati, ki so podali vlogo za opravljanje izpita za upravljanje čolna, bodo v naslednjih dneh prejeli obvestilo o izpitnem roku.

Glede na veliko število kandidatov, vas z namenom, da bi v čim krajšem času lahko vsem že prijavljenim kandidatom zagotovili opravljanje izpita, pozivamo, da pristopite k izpitu na določen izpitni rok. V nasprotnem primeru boste morali počakati na izpitne roke, ki jih bomo razpisali v prihodnjih mesecih.

Pri izvajanju izpitov bomo upoštevali priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Skladno s tem kandidate pozivamo, da ob pristopu k izpitu spoštujejo priporočila NIJZ:

  • obvezna je uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3;
  • k izpitu lahko pristopite le če ste zdravi; v primeru zaznave najmanjšega bolezenskega znaka okužbe zgornjih dihal vam žal ne bomo mogli omogočiti pristopa k izpitu;
  • ob vstopu v prostor, kjer bo potekal izpit, si obvezno razkužite roke;
  • med čakanjem na izpit upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra.