Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 335. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 335. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

Amandmajske spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu so pretežno pripravljene na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora k predlogu zakona in so namenjene večji jasnosti in vsebinski usklajenosti besedila zakona.  

V amandmajih se med drugim izčrpneje določa, katere pogoje mora izpolnjevati izbrani izvajalec za opravljanje nalog iz javnega pooblastila in tudi natančneje so urejeni pogoji za prenehanje javnega pooblastila, podaljšano je obdobje vročitve obvestila v orodje Sopotnik, jasneje je določeno obdobje hrambe osebnih podatkov v zbirkah podatkov ter dopolnitve pri veljavnosti členov. Predlagane spremembe za nosilca kmetije bodo začele veljati z novim programskim obdobjem skupne kmetijske politike, z letom 2023. Postopek višje sile, prenos kmetijskega gospodarstva in v primeru kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) in ekološkega kmetovanja (EK) prenos obveznosti z letom 2023 ne bo več opredeljevala evropska zakonodaja. Ker za tekoče leto 2022 zakonska podlaga EU še ureja omenjene postopke, se veljava teh členov predvideti s 1. januarjem 2023, torej ob ukinitvi obstoječih evropskih podlag.