Skoči do osrednje vsebine

Minister Jernej Vrtovec ob obeležitvi 75. obletnice Odbora za notranji promet Komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE)

Minister Jernej Vrtovec je preko video sporočila nagovoril udeležence konference ob obeležitvi 75. obletnice Odbora za notranji promet Komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE). Odbor za notranji promet je platforma Združenih narodov, ki pomaga učinkovito obravnavati globalne in regionalne potrebe v notranjem prometu.

V zadnjih 75 letih je odbor zagotovil medvladni forum, kjer UNECE in države članice Združenih narodov oblikujejo orodja in mehanizme za gospodarsko sodelovanje ter se pogajajo in sprejmejo mednarodne pravne akte o notranjem prometu.

Letošnje ministrsko srečanje je posvečeno 75. obletnici odbora, povezovanju držav in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Ob tem pa je Slovenija pristopila tudi k ministrski resoluciji »Desetletje zagotavljanja trajnostnega notranjega prometa in trajnostnega razvoja«.

Minister Vrtovec na panelu o cestno-prometni varnosti: »Kljub vidnemu napredku na tem področju je stanje še vedno zaskrbljujoče. Ob tem je nedopustno, da so prometne nesreče glavni morilec otrok in mladostnikov po svetu«.

Slovenija v okviru EU in na širši mednarodni ravni pozdravlja napore, ki so usmerjeni v razogljičenje prometa, prehod na ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050 in doseganje ciljev trajnostne mobilnosti. Zaveda se, da je trajnostni razvoj ključen za uspešno naslavljanje podnebnih sprememb, pri čemer bodo pomembno vlogo odigrali tudi Združeni narodi, predvsem pri oblikovanju regulativnega okvira za notranji promet na regionalni in mednarodni ravni.