Skoči do osrednje vsebine

Minister obiskal Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo v Postojni

Minister je v izjavi za javnost najprej pohvalil povezanost lokalnega prebivalstva z zdravstvom v celotni regiji. Tamkajšnja Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvu Postojna (BŽBP) je bila namreč zgrajena s samoprispevkom občanov in okoliških podjetij.

Uvodoma je predstavil delovanje Bolnišnice BŽBP, ki jo sestavlja Oddelek za porodništvo, Ginekološki oddelek, Porodni in operacijski blok ter dispanzer za ženske, specialistična dejavnost za področje ginekologije in pediatrije.

V nadaljevanju pa je izpostavil uspešnost delovanja BŽBP, ki je specialistični program v lanskem letu opravila 120 procentno, kar pomeni, da je kljub pandemiji bil maksimalno angažiran, da naslovi in rešuje vse izzive na področju ginekologije in porodništva. Tako danes v bolnišnici, na specialistiki, ne beležijo čakalnih vrst, opravili pa so tudi vse preventivne programe. Takšen uspeh je tudi spodbudni dejavnik za ministrstvo, da trdno podpira vse strateške usmeritve bolnišnice za nadaljnji razvoj BŽBP predstavlja pomembno zdravstveno kot tudi izobraževalno inštitucijo v regiji. Izobraževalnega programa ženskih bolezni in porodništva se udeležujejo ne le iz celotne Slovenije, marveč tudi iz drugih delov Evrope in sveta.

V okviru bolnišnice BŽBP se izvaja oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBP). Javna zdravstvena služba se izvaja v treh javnih zdravstvenih centrih v Sloveniji: Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCLJ), Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKCMB) in v bolnišnici BŽBP Postojna. V Sloveniji smo povprečno od leta 2016 do 2020 opravili 2560 posegov OBP. Od tega so približno 25 % programa opravili v BŽBP Postojna doda minister. Zato si Ministrstvo za zdravje (MZ) še posebej prizadeva na področju rednih programov in investicij na omenjenem področju zagotavljati pogoje zdravstvenim delavcem za opravljanje svojega poslanstva.

Minister: »Slovenija je po dostopnosti za omenjene programe na 7 mestu v Evropi. V Sloveniji se rodi 3,9 odstotka otrok, ki so bili spočeti z biomedicinsko pomočjo, kar nas uvršča na sam evropski vrh. Zato je program še toliko večjega pomena.«

Prenova bolnišnične lekarne ter nov projekt: vzpostavitev prostorov in opreme za izvajanje programov OBP

Za vzpostavitev ustreznih pogojev za delovanje OBP so na MZ v lanskem letu pristopili k prvemu projektu, in sicer prenovi bolnišnične lekarne. V naslednjih mesecih se pričakuje zaključek gradnje in s tem projekta ter začetek novega projekta vzpostavitve prostorov in opreme za izvajanje programov OBP. Minister: »Prostore, opremo in kadre je potrebno pripravit na nivoju, ki simulira situacijo ob sami oploditvi in v prvih dneh vzpostavitve ploda, zato morajo pogoji delovanja takega laboratorija doseči kar najboljše standarde in biti po standardih, ki jih imajo laboratoriji za transplantacijo celic tkiv in organov.«

Celoten projekt je vreden skoraj 1200 evrov. Praviloma bo ministrstvo za zdravje zaključilo z vsemi postopki v naslednjih tednih in najkasneje v aprilu pristopilo k javnemu razpisu. Glavni cilj je investicijo zaključiti do konca leta, da bodo v bolnišnici še v letošnjem letu začeli izvajati program v polnem obsegu in s tem Slovenkam in Slovencem omogočili najboljše možnosti za zdravljenje na svetu.

Minister je še omenil, da je danes za bolnišnico vesel dogodek, saj bo potekala podelitev znaka za zasluge COVID-19 zaposlenim, po predlogu bolnišničnega osebja.

Minister Poklukar se je na koncu iskreno zahvalil vodstvu BŽBP Postojna in vsem zaposlenim, da z lokalno skupnostjo, civilno zaščito in vsemi deležniki v družbi zmorejo delovati kot zgled za boj proti koronavirusu. Ob robu obiska pa je podelil šestim zaposlenim v pralnici priznanje za požrtvovalnost v boju proti covid-19.