Skoči do osrednje vsebine

Začetek zbiranja podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju o upravljanju programa Boxer s strani omenjene organizacije

Overitev podpisa volivca na diplomatskem predstavništvu in konzulatu v tujini

Državni zbor Republike Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve obvestil, da je pobudnik Aljoša Petek, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju o upravljanju programa Boxer s strani omenjene organizacije (pobuda).

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma za navedeno pobudo, sreda, 23. 2. 2022, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je torek, 29. 3. 2022.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko volivci podate svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da dajete podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 927.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: Potegnimo zavoro!

Volivci, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivate v tujini, lahko svojo podporo izrazite tako, da vaš podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva in konzulata. Obrazec v slovenskem jeziku. Obrazec v italijanskem jeziku.

Volivci lahko podpišete obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Tako potrjen obrazec podpore posredujete na naslov:

Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana