Skoči do osrednje vsebine

Pomembno obvestilo glede vročanja dokumentov strankam Agencije

Dne 22. 1. 2022 je v veljavo stopil Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki spreminja in dopolnjuje tudi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), katere pomembno vplivajo tudi na vročanje dokumentov strankam Agencije. Spremenjena pravna podlaga, ki ureja vročanje dokumentov, se začne uporabljati dne 22. 7. 2022.

Tako bo prvenstveno od 22. 7. 2022 dokumente potrebno strankam vročati elektronsko, če bodo izpolnjeni pogoji za to. Dokumenti se bodo vročili na elektronski naslov, ki ga bo stranka sporočila Agenciji v posamezni zadevi.

Če stranka elektronskega naslova v posamezni zadevi ne bo sporočila, bo potrebno iz posameznih registrov ugotoviti, ali ima stranka registriran elektronski naslov za vročanje v registru (register stalnega prebivalstva, sodni, poslovni,...). V tem primeru bo potrebno stranki dokument vročiti na registriran elektronski naslov iz registra.

Dokumenti se bodo pod določenimi pogoji elektronsko lahko vročali tudi, če je stranka elektronski naslov organu že sporočila v drugi upravni zadevi.

Od 22. 7. 2022 dalje bo vročanje dokumentov v fizični obliki mogoče še v primeru, če tako določa zakon, če vročitve ni mogoče opraviti v elektronski obliki, če naslovnik želi vročitev dokumentov v fizični obliki, od trenutka seznanitve organa s tako izjavo, ali če organ oceni, da je zaradi vsebine dokumenta ali kakšnega drugega razloga potrebno opraviti vročitev v fizični obliki.

Izvajanje spremenjene ureditve elektronskega vročanja predpostavlja tudi izpolnjevanje tehničnih pogojev na strani Agencije, kar si bo Agencija prizadevala doseči v najkrajšem možnem času.