Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje popolne zapore regionalne ceste Predel–Bovec zaradi sanacije brežin

Na državni cesti R1-203, odsek 1002 Predel–Bovec od km 12,800 do 13,020 je v teku sanacija brežin. Zaščitni ukrepi bodo izvedeni v 3 linijah. Izvajalec večino del izvaja v alpinistični tehniki, kar pomeni izključno ročno delo in helikopterska montaža; le tam kjer teren to dopušča dela opravlja z dvigali in avtodvigali. Izvedba zaščitnih ukrepov na spodnji, 1. liniji, ki bo ščitila cesto pred padajočim kamenjem, je v celoti izvedena.

Izvajalec trenutno izvaja sanacijska dela na 2. in 3. liniji zaščitnih ukrepov. V 2. liniji so izvedeni skoraj vsi zaščitni ukrepi, razen izvedbe enega podajno lovilnega sistema in visoko natezne mreže. Ker izvajalec ne bo mogel v celoti izvesti 2. linije zaščitnih ukrepov, ter sanirati poškodb, ki so nastale med samo sanacijo do konca februarja 2022, bo potrebno popolno zaporo ceste Predel–Bovec podaljšati predvidoma do 29. 4. 2022.

V času zimskih šolskih počitnic, v terminu od 19. 2. do 6. 3. 2022 bo vzpostavljena polovična zapora ceste. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno, s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. V času vzpostavljene polovične zapore bo izvajalec lahko nadaljeval z deli za 3. linijo zaščitnih ukrepov.

Z deli za 2. linijo zaščitnih ukrepov, za katere je potrebna popolna zapora ceste, bo izvajalec nadaljeval v ponedeljek, 7. 3. 2022. V času popolne zapore bo izvajalec saniral poškodbe na vozišču in poškodovanemu zidu ter dodatno zaščitil brežino pod 1. linijo zaščitnih ukrepov.

V času izvajanja del bo predvidoma od 7. 3. 2022 do 29. 4. 2022 vzpostavljena popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka po enakem urniku kot do sedaj:

  • od 7.30 do 11.30
  • od 12.00 do 14.30 in
  • od 16.00 do 18.00.

V vmesnem času in med vikendi (sobota in nedelja) bo promet še naprej urejen s pomočjo prometno odvisnih semaforjev, izmenično enosmerno.

Za intervencijska vozila na nujni vožnji bo tudi v času popolne zapore omogočen prehod.

V času popolne zapore bo iz gorenjske smeri omogočen dostop na Bovško preko prelaza Vršič, v Log pod Mangartom pa preko prelaza Predel. Uporabnike naprošamo, da stanje prevoznosti cest čez prelaza Vršič in Predel v času zimskih razmer, spremljajo na prometno informacijskem centru (PIC).

V času nastopa zimskih razmer, bo izvajalec prekinil z izvajanjem del in z njimi nadaljeval, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. V času prekinitve del bo promet sproščen.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.