Skoči do osrednje vsebine

Zaključena dva javna razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje

4. javni razpis za podukrep M16.4 in 3. javni razpis za podukrep M16.9 sta se zaključila 10. 2. 2022.

Za 4. javni razpis za podukrep M16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je bilo razpisanih 750.000 evrov sredstev. Na razpis je prispelo 6 vlog v skupni višini 357.690,20 evra zaprošenih sredstev.

Za 3. javni razpis za podukrep M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani je bilo razpisanih 750.000 evrov (za vsak sklop po 250.000 evrov). Na razpis je skupno za vse tri sklope prispelo 28 vlog v skupni višini 2.007.642,62 evra zaprošenih sredstev.