Skoči do osrednje vsebine

Slovenija pri OZN vložila Resolucijo o zgodnji preventivi na področju drog

Kot nova članica Komisije za droge pri Organizaciji združenih narodov (OZN) je Slovenija svoje članstvo začela z vložitvijo resolucije, s katero mednarodno skupnost pozivamo k nadaljnjim okrepljenim naporom za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, še posebej med otroci in mladino. Komisija jo bo obravnavala na svojem 65. zasedanju sredi marca letos.

Z letošnjim letom je Slovenija postala članica OZN Komisije za droge (angleško Commission on Narcotic Drugs CND), ki zaseda na Dunaju. Gre za prvo članstvo Slovenije v tej Komisiji, ki obravnava stanje na področju prepovedanih drog v svetu in sprejema ukrepe za globalno zmanjšanje povpraševanja in ponudbe prepovedanih drog.

Slovenija je svoje članstvo začela ambiciozno in je 14. februarja 2022 vložila Resolucijo o zgodnji preventivi, ki jo bo Komisija za droge obravnavala na svojem 65. zasedanju med 14. in 18. marcem 2022. Gre za eno prvih resolucij v sistemu Organizacije združenih narodov, ki jo vlaga naša država. Pobudo o resoluciji je že podprla EU, pri vložitvi besedila pa so se nam pridružile še Francija (predvidoma še: Japonska, Mehika in Nigerija).

Minister za zdravje Janez Poklukar je povedal: »Z vsebino Resolucije o zgodnji preventivi želimo mednarodno skupnost pozvati k nadaljnjim okrepljenim naporom za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, zlasti med otroki in mladino. Države članice želimo spodbuditi, naj z medsektorskim in več-disciplinarnim pristopom zagotovijo zadostno podporo in sredstva za pristope zgodnjega preprečevanja uporabe prepovedanih drog v obdobju otroštva ter zgodnjega odraščanja.«

Slovenija države članice z resolucijo hkrati poziva k razvijanju vseh ukrepov ter aktivnosti, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, vključno s sistematičnim vključevanjem intervencij socialnega in čustvenega učenja v vseh okoljih, kjer se nahajajo otroci in mladina. »Razvijati je treba tudi usposabljanja glede ustreznih vedenjskih, socialnih in čustvenih veščin, zlasti v družinskih in tudi starševskih skupnostih,» je dodal minister Poklukar.

Z resolucijo predlagamo tudi oblikovanje posebne strokovne skupine v okviru Urada OZN za droge in kriminal (angleško United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), ki naj na podlagi uveljavljenih Mednarodnih standardov za preventivno delo izoblikuje dodatne usmeritve in podlage za učinkovito zgodnjo preventivo na področju drog.

Zgodnja preventiva na področju drog se v mednarodni skupnosti vedno bolj uveljavlja in je vse bolj pomembna. Pomeni ukrepe in druge aktivnosti, ki preprečujejo, da bi prišlo do uporabe drog ali drugega ogrožajočega življenjskega sloga. Začne se zgodaj, z opolnomočenem bodočih staršev z učenjem socialnih in čustvenih veščin in neprestanim izobraževanjem, pri otrocih pa se z aktivnostmi že v najzgodnejšem otroštvu krepi občutke čustvene sprejetosti in socialne vključenosti. Zato je za najboljše rezultate v vse ukrepe potrebno vključevati institucije, od šol za starše, jasli, vrtce, osnovne šole, in posameznike ter skrbeti za stalno usposabljanje zaposlenih.

Slovenija je ena izmed vodilnih držav, ki si na tem področju prizadevajo za okrepljeno sodelovanje mednarodne skupnosti. Področje zgodnje preventive v povezavi s prepovedanimi drogami je tudi eno od ključnih področjih pri pripravi novega Nacionalnega programa na tem področju.

Slovenija po predsedovanju Svetu Evropske Unije tako tudi s članstvom v Komisiji za droge in vložitvijo Resolucije za zgodnjo preventivo krepi svoje multilateralne aktivnosti, ki jih je nadgradila tudi s svojo kandidaturo za članstvo v Varnostnem svetu OZN v letih 2024 - 2025.