Skoči do osrednje vsebine

Pobuda za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za jugovzhodno Evropo objavila prosti delovni mesti

Pobuda za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za jugovzhodno Evropo (angleško Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe – DPPI SEE) razpisuje dve delovni mesti, in sicer za vodjo sekretariata in za administrativno finančnega asistenta.

Sekretariat pobude DPPI SEE ima sedež v Sarajevu in z dvema zaposlenima (vodja sekretariata in administrativno-finančni sodelavec) nudi finančno administrativno podporo pobudi in predsedujoči državi pobude v tekočem letu. Mandat zaposlenih v sekretariatu traja tri leta z možnostjo podaljšanja za eno leto.

Rok za prijavo na razpis je 7. marec 2022, prijave pa je potrebno poslati po pošti na naslov: Ministry of the Interior, Civil Protection Directorate, Nehajska 5, 10000 Zagreb, Croatia in tudi po elektronski pošti na naslov: sivsic2@mup.hr ter sdstanev.160@mvr.bg.

V prijavi, ki mora biti v angleškem jeziku, je potrebno navesti naslednje:

 • Življenjepis kandidata in pismo zanimanja za delovno mesto (angleško Letter of interest).
 • Fotokopije izobrazbenih/profesionalnih diplom oziroma potrdil, ki so prevedeni v angleščino in potrjeni s strani zapriseženega prevajalca.

Prijave, ki bodo prispele po 7. marcu 2022 ne bodo upoštevane. Na ovojnico, ki bo vsebovala prijavo in bo posredovana po pošti, je potrebno napisati »Application for DPPI SEE staff elections«.

V kolikor želijo, nas kandidati o svoji prijavi na katero od mest lahko seznanijo na urszr@urszr.si, prav tako se lahko za dodatne informacije in dodatna vprašanja obrnejo na kontaktno osebo v Upravi RS za zaščito in reševanje, ga. Natašo Kozmik, natasa.kozmik@urszr.si, 01 471 1865.

Na spletni strani DPPI SEE si lahko do 7. marca 2022 ogledate objavo o razpisu.

Pogoji izbire za vodjo sekretariata

Pod nadzorom predsedujočega DPPI SEE Vodja sekretariata izvaja naslednje naloge in dolžnosti:

 • pomaga predsedujočemu DPPI SEE pri izvajanju politike, načrtovanja in dejavnosti iniciative,
 • podpira in nadzira ter olajša postopek predlogov projektov in zbiranja sredstev, pripravlja objavo najnovejših informacij in pregledov skladno z evropskimi/mednarodnimi standardi,
 • organizira in koordinira delo DPPI SEE delovnih skupin projektov,
 • koordinira izvajanje DPPI SEE projektov,
 • se udeležuje sestankov v imenu predsedujočega DPPI SEE,
 • vsak dan zagotavlja vsakodnevne kontakte, dopisovanje in izmenjavo informacij na področju pripravljenosti na nesreče, preventive in odzivanja z DPPI SEE partnerji, vključenimi v olajšanje in izvajanje projektov,
 • potuje v regiji v podporo DPPI SEE aktivnostim kot je potrebno,
 • vzdržuje in prenavlja DPPI SEE spletno stran.

Dodatno omenjeni izvaja še naslednje naloge:

 • poroča o rezultatih dela Predsedujočemu DPPI SEE in sporoča informacije o izvedenem in načrtovanem delu in o raznih dosežkih,
 • načrtuje in pripravlja DPPI SEE proračun,
 • potuje v regiji v podporo DPPI SEE aktivnostim kot je potrebno,
 • zagotavlja splošno podporo predsedujočemu in regionalnim državam kot je potrebno,
 • tesno sodeluje z regionalnim svetom za sodelovanje, ki dodeljuje finančna sredstva DPPI SEE.

Delovno mesto zahteve naslednje kvalifikacije:

 • ustrezna izobrazba,
 • več let delovnih izkušenj na področju obvladovanja nesreč ali podobnem področju (nacionalno/mednarodno),
 • znanje in delovne izkušnje z mednarodnimi organizacijami in strukturami v povezanih področjih,
 • podrobno poznavanje političnih, socialnih, ekonomskih in varnostnih razmer v jugovzhodni Evropi,
 • odlično komuniciranje in pisanje v angleščini; odlično komuniciranje v katerem od jezikov jugovzhodne Evrope je pomembna prednost,
 • predanost, fleksibilnost, in pripravljenost za delo v skupini,
 • pripravljenost za odhod na misije in potovanja kot je potrebno,
 • tehnične ureditve.

Z Vodjo DPPI Sekretariata sklene pogodbo Regionalni svet za sodelovanje, razen če je določeno drugače. Izvajanje nalog določi predsedujoči DPPI SEE ali druga pristojna oseba. 

Pogoji izbire za administrativno finančnega asistenta

Pod nadzorom vodje DPPI SEE Sekretariata omenjeni asistent v okviru DPPI SEE izvaja naslednje naloge:

 • nadzira in kontrolira porabo DPPI SEE proračuna z vzdrževanjem finančne in administrativne baze podatkov,
 • koordinira z vodilnimi finančnega/administrativnega sektorja Regionalnega sveta za sodelovanje,
 • koordinira finančne in administrativne postopke z vodji finančnega/administrativnega sektorja organov za civilno zaščito/obvladovanje nesreč,
 • pripravlja DPPI SEE finančno poročilo, ki je del DPPI vmesnega in končnega poročila,
 • pomaga vodji sekretariata pri načrtovanju in pripravi proračuna DPPI SEE,
 • izvaja druge administrativne naloge kot je potrebno.

Dodatno omenjeni izvaja še naslednje naloge:

 • poroča o rezultatih svojega dela vodji sekretariata DPPE SEE in poroča o izvedenem in načrtovanem delu ter drugih dosežkih,
 • potuje v regiji v podporo DPPSEE aktivnostim kot je potrebno,
 • zagotavlja splošno podporo vodji sekretariata in DPPI državam članicam, kot je potrebno,
 • tesno sodeluje z Regionalnim svetom za sodelovanje, ki dodeljuje finančna sredstva za DPPI SEE.

Delovno mesto zahteva naslednje kvalifikacije:

 • ustrezna izobrazba,
 • več let delovnih izkušenj na področju obvladovanja nesreč ali povezanem področju (nacionalno/mednarodno),
 • znanje in delovne izkušnje z mednarodnimi organizacijami in strukturami na ustreznih področjih,
 • podrobno razumevanje političnega, socialnega, ekonomskega in varnostnega okolja v jugovzhodni Evropi,
 • odlično komuniciranje in pisanje v angleščini, tekoče znanje enega od jezikov jugovzhodne Evrope je pomembna prednost,
 • zavzetost, fleksibilnost in pripravljenost za delo v ekipi,
 • pripravljenost za odhod na misije in potovanja kot je potrebno.

Z DPPI SEE finančnim/administrativnim asistentom sklene pogodbo Regionalni svet za sodelovanje, razen če je določeno drugače.