Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Jaklitsch na vladnem obisku v Primorsko-notranjski statistični regiji

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je danes v okviru regijskega obiska vlade v Primorsko-notranjski statistični regiji obiskala Občino Loška dolina, Park vojaške zgodovine Pivka, območno enoto Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Ilirska Bistrica in Knjižnico Makse Samsa Ilirska Bistrica.

Ministrica in direktor pred vojaškim letalom.

Ministrica z direktorjem Parka vojaške zgodovine Pivka. | Avtor Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

1 / 4

Že pred delovnim posvetom vlade v Cerknici se je ministrica sestala z županom občine Loška dolina Janezom Komidarjem, na srečanju je bil prisoten tudi podžupan Lojze Škulj. Predstavila sta občino, sodelovanje tamkajšnjega turističnega društva in osnovne šole s Slovenci na avstrijskem Koroškem ter poudarila, da gre za območje, kjer je vsakodnevno življenje močno prepleteno z Gorskim Kotarjem, delom Hrvaške, kjer že stoletja živi slovenska manjšina. Ministrica jih je spodbudila, da bi okrepili tudi organizirano sodelovanje s tamkajšnjimi Slovenci, še posebej v luči vzpostavljanja Vzorčno turistično - izobraževalne kmetije Gorski Kotar.

V popoldanskem delu je ministrica dr. Jaklitsch najprej obiskala Park vojaške zgodovine Pivka. Direktor mag. Janko Boštjančič je ministrici predstavil delovanje muzeja, ki obiskovalcem na zanimiv način prikazuje vojaško dediščino in številna doživetja. Poseben poudarek je direktor namenil najnovejšim pridobitvam in načrtom za prihodnost. Seveda se je tudi pri njih v času pandemije poznal upad obiska, vendar pa je bil zaradi velikega deleža slovenskih obiskovalcev na srečo manj izrazit, prav tako pa so v zadnjem obdobju zaznali zopet veliko zanimanje. Ob tej priložnosti sta z ministrico spregovorila o dosedanjem sodelovanju med uradom in muzejem, vzpostavljenim v lanskem letu z namenom vključitve izjemnega prispevka naših rojakov po svetu v razstavo o osamosvojitvi Slovenije, ki jo je ob trideseti obletnici samostojnosti pripravil muzej. Sogovornika sta se strinjala, da je priložnosti za vključevanje vsebin s področja delovanja urada še veliko. Ministrica dr. Jaklitsch je direktorju in njegovim sodelavcem zaželela, da jim nikoli ne zmanjka navdušenja in delovnega zagona, s katerim so gradili muzej, ki beleži največ obiskovalcev v Sloveniji med muzeji, dogovorila pa sta se tudi za nadaljnje sodelovanje.   

V nadaljevanju je ministrica obiskala območno enoto JSKD Ilirska Bistrica. Sprejel jo je vodja enote Igor Štemberger. Ker redno sodelujejo s slovenskim Kulturnim prosvetnim društvom Bazovica z Reke, so na današnje srečanje povabili njegove predstavnike. Srečanja se je udeležilo vodstvo društva, tudi predsednik Zvonimir Stipetić, ter vodja planinske sekcije znotraj društva Darko Mohar. Srečanja se je udeležila tudi vodja regijske koordinacije JSKD za južno Primorsko dr. Mateja Palčič Puzzer. Ministrici so predstavil bogato kulturno dejavnost območne enote JSKD, pa tudi njihovo redno sodelovanje in povezovanje s slovenskim društvom na Reki. S Slovenci na Hrvaškem in v Italiji sodelujejo tudi druga društva v Ilirski Bistrici. Prav te dni bi se tradicionalno srečali na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, najpomembnejši skupni prireditvi, ki pa je že drugo leto zaradi epidemije odpadla. Živo je bilo vse do epidemije tudi sodelovanje na področju zborovskega petja, folklore, fotografskih sekcij, pihalnih orkestrov in seveda tudi na drugih področjih, tako z društvom z Reke kot tudi z drugimi društvi iz zamejstva na Hrvaškem in v Italiji. Sogovorniki so izrazili prepričanje, da se bodo te vezi okrepile takoj, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Poudarili so, da se pogosto skozi tovrstna srečanja spletejo številni profesionalni in osebni stiki, ki rodijo še mnogo uspešnih rezultatov. Vodja enote je poudaril, da so izredno ponosni na izjemne rojake, ki prihajajo iz ilirskobistriškega območja, še posebej so izpostavili ameriškega Slovenca Joea Valenčiča, rojakinjo iz Makedonije pesnico Bistrico Mirkulovsko in patra Ivana Tomažiča, ki je dolga leta deloval na Dunaju. Ob tej priložnosti so o svojem delovanju in načrtih spregovorili tudi predstavniki društva Bazovica, ki letos obeležuje 75. obletnico, in planinske sekcije, ki praznuje 20 let rednega delovanj. Kot ključno nalogo za prihodnost so izpostavili vključevanje mladih na vseh področjih društvenega delovanja. Ministrica se je zahvalila za njihovo požrtvovalno delo ter skrb za krepitev slovenske identitete ter povezanosti z matično domovino in jih spodbudila, da še naprej iščejo sveže ideje in krepijo povezovanje.

Pred večerno javno tribuno v Pivki se je ministrica ustavila še v Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica, kjer jo je sprejela direktorica mag. Damijana Hrabar. Knjižnica že vrsto let aktivno sodeluje z že prej omenjenim slovenskim društvom Bazovica. Tako so med drugim pred leti gostili tudi razstavo ob njihovi 70. obletnici. Knjižnično mrežo v občini poleg osrednje knjižnice sestavljajo še postajališča premične zbirke. Ena izmed njih je tudi v Mošćenički Dragi na Hrvaškem. V prihodnje si želijo v okviru projekta Berem z zajčkom Maksijem približati slovenske pravljice najmlajšim iz zamejstva, ki tudi sicer radi obiščejo  knjižnico v Ilirski Bistrici. Ministrica je izrazila veselje, da se zavedajo pomena povezovanja in prepletenosti tega prostora ter jih spodbudila, da razmislijo še o novih projektih, ki bi jih lahko izvedli v korist naših zamejcev in izseljencev.