Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik in državni sekretar Jambrovič na vladnem obisku v Primorsko-notranjski regiji

Regijski obisk Vlade Republike Slovenije danes poteka v Primorsko-notranjski regiji. V dopoldanskem času se je minister Koritnik najprej udeležil delovnega posveta vlade, nato pa se sestal z županom Občine Cerknica Markom Ruparjem. Državni sekretar Jambrovič se je v tem času sestal z županom Občine Bloke Jožetom Dolesom in županom Občine Ilirska Bistrica Emilom Rojcem.
Sogovorniki sedijo za mizo v sejni sobi.

Minister Koritnik in državni sekretar Jambrovič sta se srečala z načelniki upravnih enot regije | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Kot je na srečanju z županom Ruparjem poudaril minister Koritnik, se je občinam v tem mandatu dvignila povprečnina, uveljavljene finančne in administrativne razbremenitve pa občinam omogočajo več sredstev, s katerimi bodo lahko izboljšale kakovost bivanja občank in občanov, denimo z gradnjo novih šol in vrtcev, obnovami zgradb, gradnjo športnih dvoran, pločnikov in druge infrastrukture. Zaradi višje povprečnine in posledično višje skupne primerne porabe občin bodo slovenske občine v letu 2022 in 2023 prejele tudi več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, je še izpostavil minister, ter izpostavil, da bodo ta sredstva v letu 2022 v višini 106 milijonov evrov, leta 2023 pa 106,3 milijona evrov. 

Minister Koritnik je pojasnil, da »smo imeli na Ministrstvu za javno upravo tudi nekaj večjih investicij v Primorsko-notranjski regiji, kot je bila obsežna in zahtevna prenova palače, v katero so se preselili Upravna enota Postojna ter tamkajšnji pisarni geodetske uprave in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Investicija je znašala dobra dva milijona in pol. Na Upravni enoti Cerknica pa smo za dobrih pet tisoč evrov sanirali ogrevalni sistem in obnovili plinsko postajo.« Seveda pa s tem delo Ministrstva za javno upravo na področju investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja države v tej regiji ni končano.

Popoldanski del programa sta minister in državni sekretar začela v Cerknici, kjer sta se sestala z načelniki upravnih enot regije: načelnikom Upravne enote Cerknica Maksimilijanom Turšičem, načelnico Upravne enote Ilirska Bistrica Mirjano Valenčič in načelnikom Upravne enote Postojna Markom Bašo. 

Med drugim so spregovorili tudi o izboljšanih prostorskih pogojih za javne uslužbence in stranke ter uvedbi enotnega informacijskega sistema Krpan na upravnih enotah. Pri tem je minister pohvalil delo upravnih enot v Primorsko-notranjski regiji, predvsem pa ukrepe za lažjo dostopnost strank do upravnih storitev. Upravna enota Postojna in Upravna enota Ilirska Bistrica sta namreč vzpostavili sistem naročanja strank še preden je z vladnim odlokom, sprejetim novembra 2021, naročanje (začasno) postalo obvezno. 

V pogovoru so izpostavili tudi možnosti, ki jih za stranke in zaposlene v upravnih enotah prinaša digitalizacija. Izpostavili so predvsem postopke, ki so jih stranke v zadnjem obdobju lahko opravile v elektronski obliki, na daljavo. Na portalih eUprava in SPOT (Slovenska poslovna točka) je bila strankam tako omogočena elektronska oddaja najpogostejših vlog. Povečal se je tudi interes za pridobitev elektronske identitete, s katero lahko državljanke in državljani na portalu zVEM sami dostopajo do potrdila PCT (preboleli, cepljeni, testirani). V Primorsko-notranjski regiji je bilo omogočenih 8 dodatnih prijavnih mest, kjer so si lahko tamkajšnji prebivalci in tudi drugi uredili svojo e-identiteto.

Minister Koritnik se bo v popoldanskem času srečal še s predstavniki nevladnih organizacij regije: Mladinskega centra Postojna, Zavoda Samostojen.si in Društva Lokalc. Mladinski center Postojna med drugimi aktivnostmi izvaja tudi program Boreo, Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije, ki je sofinanciran iz javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023, tamkajšnjim organizacijam in posameznikom pa omogoča aktivno udeležbo v razvoju družbe, regije in lokalnega prostora. Prisotne nevladne organizacije bodo ministru predstavile svoje dosedanje dosežke in prihodnje izzive. 

Pozno popoldan se bo Koritnik sestal še z županom Občine Postojna Igorjem Marentičem, s katerim bosta spregovorila o spremembah, ki jih prinašata Zakon o finančni razbremenitvi (ZFRO) in Zakon o financiranju občin (ZFO).

Regijski obisk Vlade Republike Sloveniji bo minister za javno upravo skupaj z delegacijo zaključil na javni tribuni, kjer se bodo po zaključku ločenih programov v regiji vladni predstavniki srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja Primorsko-notranjske regije.