Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti na vladnem obisku v Primorsko-notranjski regiji

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se skupaj z drugimi predstavniki Vlade Republike Slovenije mudi na delovnem obisku v Primorsko-notranjski regiji. Obiskal bo Notranjski muzej Postojna, grad Prem in Park vojaške zgodovine Pivka. Ob obisku regije predstavljamo nekatere projekte in program, ki jih v tej regiji (so)financira Ministrstvo za kulturo.
Panoramska fotografija gradu Prem z okolico

Grad Prem | Avtor: Fototeka Turistično informacijski center Ilirska Bistrica

1 / 2

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo. V regiji v obdobju 2021–2022 z 259.439,66 evra sofinanciramo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju nepremične kulturne dediščine. Finančna sredstva smo porazdelili med sakralno in profano stavbno dediščino.

Lani se je začela obnova objekta Oranžerija na domačiji slovitega arhitekta Maksa Fabianija. Fabiani je bil prvi arhitekt svojega časa z doktoratom iz urbanizma. Po njegovem urbanističnem načrtu za obnovo popotresne Ljubljane se je pozneje zgledoval arhitekt Jože Plečnik. Fabianijevo najpomembnejše delo na področju krajinske arhitekture je zasnova Ferrarijevega vrta v Štanjelu na Krasu. Obnovo stavbe ministrstvo za kulturo v obdobju 2021–2022 sofinancira s 76.219,01 evra.

Prav tako se letos nadaljuje lani začeta obnova enega starejših gradov v Sloveniji – gradu Prem, ki je bil zgrajen v 12. stoletju. Grad leži na severovzhodnem delu Brkinov, na hribu nad vasjo Prem, ki jo poznamo tudi kot rojstno vas pesnika Dragotina Ketteja. Obnovo gradu sofinanciramo z 51.260,63 evra.

Sofinanciranje kulturnih projektov in programov v regiji

V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov smo v obdobju 2020–2021 začeli izvajati dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti pri zagotavljanju finančnih sredstev za razvoj javne kulturne infrastrukture, ki je v pristojnosti javnih zavodov s področja kulture. Sredstva, skupaj 260.720 evrov, je za zagotavljanje ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejela Občina Pivka. Občina je s pridobljenimi sredstvi obnovila Krpanov dom in Kulturni dom Košana.

V okviru večletnih programskih razpisov na področju vizualne umetnosti z 264.800 evri v obdobju 2022–2025 sofinanciramo en program. Gre za program osrednje galerije sodobne vizualne umetnosti v prostoru med Ljubljano in Koprom, Hišo kulture v Pivki. Galerija predstavlja sodobne tokove v umetnosti, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih avtorskih pristopih.

V okviru enoletnih razpisov za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti smo v letu 2021 z 11.259,15 evra sofinancirali pet projektov. Med njimi Plavajoči grad, mednarodni festival na gradu Snežnik, ki med drugim prinaša vrhunske koncerte etno, jazz, elektronske in eksperimentalne glasbe, koncert orkestra Etno Histeria World Orchestra z glasbo z različnih koncev sveta in postojnski poletni kulturni festival Zmaj `ma mlade.

Medijska krajina

Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 24 medijev – pet televizijskih programov, dva radijska programa, štirinajst tiskanih medijev in trije elektronski mediji. Na redni letni razpis za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, sta se iz te regije v letu 2021 prijavila dva medija, sredstva je v vrednosti 57.970,50 evra prejel en medij.

Načrtovani projekti

Da bi ohranili identiteto širšega prostora, je letos predvidena rekonstrukcija gospodarskega objekta na domačiji v Bujah v Občini Pivka, vključno z ureditvijo njegove okolice. Gre za domačijo iz 16. stoletja, ki ima dve žagi, mlin in skladišče s tehtnico. Rekonstrukcijo sofinanciramo s 96.500 evri.