Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v Sloveniji

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bo, zaradi velikega števila okužb virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (angleško Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) v državah članicah Evropske unije in prve potrjene najdbe na paradižniku v slovenski pridelavi v letu 2021, intenzivno spremljala poti prenosa virusa.

Znamenja okužbe na plodovih paradižnika.

Znamenja okužbe na plodovih paradižnika.

Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika je dokaj nov in nevaren karantenski rastlinski virus, ki ogroža pridelavo paradižnika in paprike. Ni nevaren za zdravje ljudi in živali.


Virus se na daljše razdalje prenaša s sadikami in semenom ter plodovi. Tako je bil pred nekaj leti z uvoženim semenom vnesen tudi v Evropsko unijo (EU), zato je Evropska komisija predpisala nujne ukrepe za preprečevanje vnosa virusa v Evropsko unijo in njegovega širjenja znotraj nje.


V okviru izvajanja nacionalnega programa monitoringa za ugotavljanje navzočnosti virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (angleško Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) je bil v letu 2021 ta virus potrjen tudi v Sloveniji. Uradni nadzor za ugotavljanje izvora okužbe ni potrdil, da bi bilo seme Factor F1 vir okužbe. UVHVVR je 18. avgusta 2021 z odločbo določila razmejeno območje in ukrepe, ki jih mora pridelovalec plodov paradižnika, paprike in feferonov v tem območju izvajati. Ti ukrepi so bili pripravljeni s ciljem izkoreninjenja tega nevarnega virusa v Sloveniji.


Zaradi večjega števila potrditev navzočnosti virusa rjave grbančavosti paradižnika v EU in večkratne potrditve njegove navzočnosti na semenu ob uvozu, bomo na UVHVVR posebno pozornost namenili vzorčenju semena po poreklu iz Kitajske in Izraela, tako pred uvozom v EU, kot na uvoženem semenu, ki je že na trgu EU. Na semenu znamenja okužbe virusa niso opazna in zato se njegovo navzočnost lahko potrdi le s testiranjem reprezentativnega vzorca.

Zaradi velike nevarnosti vnosa s semenom ali sadikami opozarjamo na previdnost pri nakupih in predvsem ne naročajte semena po spletu iz držav izven Evropske unije. Pri spletnih nakupih znotraj Evropske unije mora semena in sadike spremljati rastlinski potni list, ki potrjuje, da so sadike in semena zdrava. Tako kot mora semena ob uvozu spremljati fitosanitarno spričevalo.


Kontakti Uprave in strokovnih služb, osnovne informacije o bolezni, vključno s fotografijami, priporočila za higienske ukrepe in druge informacije.