Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnega policista

Danes je pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom svečano prisegel pravosodni policist, ki bo delo opravljal v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Kandidat je zaokrožil zaključek usposabljanja predhodne skupine novo sprejetih pravosodnih policistov, v sklepnem delu pa je tudi že centralno usposabljanje za novo skupino kandidatov. V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavljamo, da so vsi novo sprejeti pravosodni policisti strokovno usposobljeni za izvajanje dela pravosodnega policista, saj tekom devetmesečnega usposabljanja pridobijo vsa potrebna znanja za kvalitetno opravljanje dela. Prvi programski sklop usposabljanja je namenjen osnovnemu spoznavanju sistema izvrševanja kazenskih sankcij in delovanja uprave. Drugi sklop je namenjen pridobivanju raznoterih znanj – med drugim s področja poznavanja predpisov, kriminalistike, kriminologije, penologije, tehničnega in elektronskega varovanja, tehnike obvladovanja oseb in strelnega orožja ter najpomembnejšega – komunikacije in socialnih veščin. Tretji programski sklop se izvaja v zavodu in je namenjen poglobljenemu praktičnemu spoznavanju znanj in utrjevanju pridobljenega teoretičnega znanja.

Generalni direktor je pravosodnemu policistu ob uspešnem zaključku vseh obveznosti čestital in dejal, da je današnji dogodek prelomen zaradi pridobitve polnih pooblastil, ki jih je pri delu v zaporu potrebno udejanjat, pomemben pa je tudi kot izhodišče za nadaljnjo karierno pot in rast. Pravosodni policist je v pogovoru opisal svojo dosedanjo poklicno pot ter pozitivne izkušnje z usposabljanjem in delom v zaporu.