Skoči do osrednje vsebine

Splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja "Splošne smernice o omejitvah rabe prostora in posebne rabe voda v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj".

  • Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) kot državni organ, pristojen za izvajanje službe, je pripravila splošne smernice, s katerimi konkretizira splošno zakonsko določbo o omejitvi rabe prostora in posebne rabe vode v varovalnem območju referenčnih merilnih postaj. Pri oblikovanju smernic ARSO kot nosilec urejanja prostora izhaja iz naslednjih določb:
    1. teritorij – omejitve se nanašajo le na varovalna območja referenčnih merilnih postaj (četrti odstavek 9. člena ZDMHS);
    2. namen – z omejitvami se zagotavlja trajno nemoteno in kakovostno delovanje referenčnih merilnih postaj (drugi odstavek 9. člena ZDMHS), kar se dosega z zagotavljanjem odsotnosti neposrednih antropogenih motenj meritev (peti odstavek 7. člena ZDMHS), in
    3. vsebina – omejitve se določijo skladno z mednarodni standardi in pravili ter pravili stroke (načelo strokovnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZDMHS).
    Smernice in priporočila