Skoči do osrednje vsebine

Skupna ministrska konferenca ministrov za zunanje zadeve in ministrov za zdravje o globalnem zdravju

Na povabilo francoskega predsedstva Svetu EU se je delegacija Republike Slovenije udeležila ministrske konference o globalnem zdravju, ki je potekala 9. februarja 2022 v Lyonu. Slovensko delegacijo je vodila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Alenka Forte, na konferenci pa se ji je pridružila tudi veleposlanica iz Veleposlaništva Republike Slovenije v Parizu, Metka Ipavic.

Ker je globalno zdravje postalo ključni vidik zunanje politike EU, Republika Francija v okviru svojega predsedovanja prvič sklicuje skupno srečanje zunanjih in zdravstvenih ministrov držav članic, predstavnikov evropskih institucij, pa tudi agencij Združenih narodov in zdravstvenih organizacij. Cilj konference je opredeliti priložnosti, prednosti in slabosti EU pri njenem prispevku k svetovnemu zdravju.  

V razpravi so ministri in vodje delegaciji obravnavali ukrepe Evropske unije za podporo državam v razvoju pri doseganju pravičnega dostopa do zdravstvenih proizvodov, povezanih s COVID-19, in krepitev zdravstvenih sistemov, pa tudi okrepljeno vlogo Evropske unije v večstranski zdravstveni strukturi, zlasti v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako so ministri in vodje delegacij podprli vodilno vlogo Svetovne zdravstvene organizacije na področju globalnega zdravja ter izpostavili pomen medsebojne boljše koordinacije ter solidarnosti in pomoči državam z nizkim prihodkom v luči dolgoročne krepitve zdravstvenih sistemov in spopadanja z bodočimi krizami.

Konferenca se je pričela z obravnavo ukrepov Evropske unije v podporo državam z nizkimi in srednjimi dohodki na področju svetovnega zdravja, nadaljevala pa z obravnavanjem okrepljene vloge EU v multilateralni zdravstveni strukturi.

Vodja slovenske delegacije državna sekretarka Alenka Forte je glede solidarnostni na področju cepljenja proti Covid-19 izpostavila, da  sistem donacij prek mehanizma COVAX deluje razmeroma dobro na ravni EU. Poleg solidarnosti z državami v razvoju v obliki darovanja cepiva je potrebno s strani EU pomagati tudi k stalnemu izboljševanju  njihovih zdravstvenih sistemov v državah za morebitne prihodnje nevarnosti za zdravje, zlasti glede na Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Tudi Slovenija je med donatoricami  pomoči državam v razvoju od začetka pandemije, prav tako je tudi finančno prispevala  v mehanizem COVAX in zagotovila druge oblike pomoči državam, ki so zaradi pandemije COVID-19 potrebovale pomoč. Tudi med slovenskim predsedovanjem sprejeti Sklepi Sveta o krepitvi evropske zdravstvene unije (7. december 2021) naslavljajo globalno zdravje in  poudarjajo, da je pandemija COVID-19 še bolj izpostavila potrebo po okrepitvi vloge EU v globalnem zdravju in zagotovitvi enotnega nastopanja EU in držav članic.  Državna sekretarka je še izpostavila pomen vloge EU pri krepitvi Svetovne zdravstvene organizacije in vlogo EU pri pripravi  mednarodnega sporazuma o pandemiji ter posodabljanju Mednarodnega zdravstvenega pravilnika. 

Za boljši skupni nastop na ravni EU bi morale po mnenju Slovenije države članice preučiti, kako izboljšati obstoječe mehanizme usklajevanja, da bi podprli redno izmenjavo informacij in omogočili sodelovanje pri pravočasnem in učinkovitem oblikovanju skupnih stališč EU o zdravstvenih vprašanjih. S tem bi lahko pokazali močnejšo vodilno vlogo v sedanjih pogajanjih po pandemiji na svetovni ravni. Glede na vprašanje francoskega predsedstva o podpori Akademije Svetovne zdravstvene organizacije v Lyonu Slovenija lahko podpre  takšno inovativno učno platformo na področju svetovnega zdravja in oblikovanje prihodnosti učenja na področju javnega zdravja.