Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na ogledu novega komasacijskega območja v Smledniku

Minister dr. Jože Podgoršek se je na povabilo župana Medvod udeležil dogodka ob uradnem začetku komasacije v Občini Medvode. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki kmetov s komasacijskega območja, člani komasacijskega odbora in predstavnik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Medvode.
Minister govori v mikrofon. Ob njem so postavljene zastave, za njim pa se vidi gore.

Minister dr. Jože Podgoršek | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Komasacijsko območje, ki zajema dele katastrskih občin Zapoge, Hraše, Moše in Smlednik, je veliko skoraj 375 ha, kar je ena večjih komasacij kmetijskih zemljišč, ki se v zadnjem obdobju izvajajo v Sloveniji. Pomemben korak h komasaciji je bil tudi izpolnjen kvorum, saj je občina pridobila overjena soglasja dveh tretjin lastnikov zemljišč Kot zelo pomemben del komasacije, je minister izpostavil sodelovanje med kmeti. »To polje se bo s komasacijo uredilo tudi z vidika dostopnosti. Ko boste govorili o cestah, zložbi zemljišč, dostopih, ves čas morate sodelovati med seboj. Komasacija bo zelo pomagala pri razvoju kmetijstva na tem območju, boljše kot marsikateri finančni ukrep, ki ga dajemo kmetijstvu«.

V nadaljevanju je minister obrazložil celoten postopek komasacije. »Najprej se naredi popis lastniških parcel na tem območju. S pomočjo pedologa se v nadaljevanju oceni kvaliteta teh zemljišč, na novo pa se zariše tudi meje. Ko se to postavi, se določijo prometnice, lastniško pa se uredijo tudi prevozne poti. Največkrat je občina lastnica poti, zato ne prihaja več do med sosedskih sporov«. Dodal je, da postopek komasacije v tem trenutku predstavlja veliko težavo. S spremembo Zakona o kmetijstvu se bo to poenostavilo, saj podpisov soglasja kmetov ne bo potrebno notarsko overiti.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sicer v tem programskem obdobju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč namenja skoraj 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Zaradi večjega števila vlog se je ministrstvo odločilo s prerazporeditvami okrepiti ta ukrep in zagotoviti dodatna sredstva v višini 3 milijonov evrov. Minister dr. Jože Podgoršek je ob tem izpostavil, da je to eden redkih ukrepov, pri katerih ministrstvo povrne 100 % upravičenih stroškov.