Skoči do osrednje vsebine

V sedmih mesecih do pričetka gradnje Urgentnega centra Ptuj

Minister Janez Poklukar je danes podpisal pogodbo za izgradnjo Urgentnega centra Ptuj. Namen izgradnje Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj je zagotoviti optimalno dostopnost do storitev ter hitro in učinkovito medicinsko pomoč vsem urgentnim bolnikom.

Z izgradnjo urgentnega centra bodo omogočeni sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Pacientom bo tako zagotovljena zdravstvena obravnava na enem mestu, bistveno pa se bodo izboljšale možnosti diagnostične in terapevtske obravnave.

1. junija 2021 je bil sprejet Sklep o potrditvi investicijskega programa, 13. septembra 2021 pa sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Na osnovi izvedenega postopka javnega naročila in objave na portalu javnih naročil, dne 30. 9. 2021, smo prejeli 3 ponudbe. Odpiranje ponudb je potekalo 9. novembra, nato je bila 20. decembra 2021 sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila. Danes pa je sledil še podpis pogodbe z izbranim najcenejši ponudnikom Medicoenginering, d. o. o. Skupna ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša več kot 6,5 milijona evrov z DDV.