Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar podpisal novelo Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

Novela pravilnika pomeni nadaljevanje z uskladitvami zdravstvenih zahtev z evropskimi zahtevami, ki so bile že v preteklosti v celoti prenešeni v številne evropske države, v večini poglavij pa tudi že v Sloveniji.

Novela Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (v nadaljevanju besedila: novela) se osredotoča na področje vida in epilepsije, ki smo ju v sodelovanju z Razširjenim strokovnim kolegijem za oftalmologijo (v nadaljevanju besedila: RSK za oftalmologijo) in epileptologi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana sedaj uskladili z evropskimi standardi.

Bistvene spremembe pravilnika so:

  • Za osebe z urejenimi refrakcijskimi okvarami brez druge očesne patologije, je v skladu z novelo potrebnih manj pregledov in manj upravnih postopkov vezanih na menjavo vozniškega dovoljenja. Po uskladitvi z RSK za oftalmologijo se ukinja prejšnja določba, ki je apriori vezala omejitev veljavnosti spričevala in vozniškega dovoljenja na stopnjo refrakcijske okvare. Pomembna je morebitna druga očesna patologija, ne refrakcijska okvara sama po sebi.

  • Novela uvaja manjše stroške za državljane, ki so se ali se še vodijo zaradi bolezni/okvar pri zdravnikih specialistih. Podaljšuje se čas upoštevanja izvidov (pred tem je bil ta omejen na tri mesece), tako da obravnava temelji primarno na presoji obstoječe medicinske dokumentacije in izvidih rednih kontrol pri lečečih specialistih (večinoma se ti pregled opravljajo enkrat letno ali enkrat na dve leti itd.). Ukinja se dosedanja zahteva po usmerjenih (samoplačniških) oftalmoloških pregledih za osebe, ki imajo pripomoček za vid - tudi v tem primeru se pri oceni zmožnosti za vožnjo primarno upošteva že obstoječa medicinska dokumentacija.

  • Obravnava oseb z epilepsijo je sedaj usklajena s sodobnimi strokovnimi smernicami, kar zmanjšuje diskriminacijo in olajšuje osebam z ustrezno zdravljeno epilepsijo vključitev v socialne aktivnosti za katere potrebujejo lastni prevoz. Čas prepovedi vožnje se skrajšuje iz dveh na eno leto. Krajše obdobje bo tudi pomenilo, da bodo tisti, kjer epilepsija ni ustrezno urejena, to lažje priznali in poiskali pomoč, saj ne bodo izključeni iz prometa nerazumno dolgo.

  • Bolje je tudi opredeljena obravnava oseb s škodljivo rabo alkohola/drugih psihoaktivnih substanc glede na kategorijo vozniškega dovoljenja (skupino) - v skladu s strokovnimi smernicami. Vozniki I. skupine (amaterji) se lahko prej vrnejo v promet kot vozniki II. skupine (kamion, avtobus). Zadeva je usklajena s pristojnimi adiktologi Psihiatrične klinike Ljubljana.

  • Za izvajalce kontrolnih pregledov širimo število pooblaščenih izvajalcev v območni enoti Ljubljana iz dva na tri, saj smo po analizi opravljenih kontrolnih pregledov ugotovili, da samo območna enota Ljubljana opravi približno tretjino vseh.