Skoči do osrednje vsebine

Sprejetje pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Minister za zdravje Janez Poklukar je sprejel pravilnik, ki bo še dodatno pripomogel pri varovanju zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Pravilnik predstavlja pomemben prispevek v mozaiku izvajanju evropskega načrta za boj proti raku in s tem evropske zdravstvene politike, še posebej v tednu, ko obeležujemo svetovni dan boja proti raku.

Pravilnik o zahtevah za novogradnje je nastal iz potrebe, da se v slovenski zakonodaji predpišejo zahteve za protiradonsko varne gradnje. S tem se dodatno naslovi varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Radioaktivni plin radon predstavlja največji prispevek k izpostavljenosti ljudi ionizirajočim sevanjem. Izpostavljenosti radonu ne moremo preprečiti, lahko pa jo zmanjšamo, predvsem na mestih, kjer se dalj časa zadržujemo: doma in na delovnem mestu. Radon je od leta 1988 uvrščen v skupino rakotvornih snovi. Po oceni Mednarodne agencije za raziskave raka – IRAC, je vsak deseti rak na pljučih posledica izpostavljenosti radonu. V Sloveniji letno za pljučnim rakon zboli več kot 1400 ljudi, umre pa jih 1200. To pomeni, da zaradi izpostavljenosti radonu umre več kot 100 ljudi letno.

Območje Republike Slovenije se je razdelilo na dve območji, in sicer na radonsko območje in zeleno območje. Glede na območje se predpisujejo ukrepi za projektiranje in gradnjo novih stavb, izvedba protiradonske sanacije obstoječih stavb, zahteve za protiradonske ukrepe pri posegih na obstoječih stavbah, označevanje in dokumentiranje protiradonskega prezračevalnega sistema. Pravilnik določa tudi izdajo tehničnih smernic za graditev, ki bo podrobno določila priporočene projektantske in gradbene ukrepe ter rešitve za dosego zahtev tega pravilnika.