Skoči do osrednje vsebine

Odziv na navedbe Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport si od prvega dneva epidemije prizadevamo za varno in zdravo učno okolje - tako za zaposlene kot udeležence izobraževanja.

Na ministrstvu ves čas aktivno in redno sodelujemo z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in jim pomagamo pri reševanju dilem in izzivov, povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ter tudi z izzivi glede odsotnosti zaposlenih in izvajanjem izobraževanja.

Zavedamo se preobremenjenosti, s katero se zaradi trenutnih razmer soočamo na vseh področjih družbe.

Predstavnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov smo prisluhnili. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je za aktualno šolsko leto 2021/22 izdala Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi tega sklepa se v pedagoški proces pod vodstvom mentorja lahko vključijo tudi študenti.

V novembru je bil sklep dodatno dopolnjen z možnostjo dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev.

S sprejetjem PKP10 pa je vzgojno-izobraževalnim zavodom dana možnost, da lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez objave prostega delovnega mesta, in sicer do 31. avgusta 2022

V četrtek, 3. februarja 2022, je ministrica prof. dr. Simona Kustec podpisala še dodaten sklep, s katerim se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj, saj se, kot smo že zapisali, zavedamo, da se šole in zavodi soočajo z velikim številom odsotnih strokovnih delavcev, posledično pa so obremenitve tistih, ki ostajajo na delovnih mestih, toliko večje. Tako se z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, glasbenih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami od januarja 2022 do najdlje 30. junija 2022 določa obseg dodatnih sredstev za plačilo nadomeščanj, v skupni vrednost 2 milijona evrov - razporeditev sredstev .

Od začetka epidemije je bilo za ukrepe, povezane z delom zaradi covid-19, na polju vzgoje in izobraževanja namenjenih preko 70 milijonov evrov, med njimi za dodatke za nevarnosti in posebne obremenitve, za delo v rizičnih razmerah, dodatke za ravnatelje in direktorje, kritje nadomestil plač za čakanje na delo, za nadomeščanje.

Skladno s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije, dne 3. 2. 2022, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport aktivno sodelovalo tudi preko vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati.   

Dodajamo še tabelo financiranja ukrepov 2020-2022. Te vrednosti pa ne vsebujejo sredstev, ki jih je za dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, občinam izplačalo Ministrstvo za finance in so bila namenjena zaposlenim v osnovnih in glasbenih šolah ter vrtcih.