Skoči do osrednje vsebine

Ministri za pravosodje nadaljevali razpravo o boju proti različnim oblikam sovraštva

Minister Marjan Dikaučič se je danes udeležil neformalnega zasedanja ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Lillu v Franciji. Ministri za pravosodje so razpravljali o boju proti različnim oblikam sovraštva, sistemu za opozarjanje v primeru ugrabitve otroka, ter o urejanju vprašanja priznavanja starševstva, ustanovljenega v drugih državah članicah, in pravic, ki iz tega razmerja izhajajo.

Ozaveščanje o pomembnosti učinkovitega boja zoper kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor je bila ena od prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU. Minister Dikaučič je pozdravil nadaljevanje dela na tem področju z razpravo o pogledih držav članic o načinih zaščite Evropejcev pred sovražnim govorom in kaznivimi dejanji iz sovraštva, ter pobudo Komisije za vključitev sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva na evropski seznam kaznivih dejanj.  »Odgovor na vprašanje, kdaj določena vsebina postane sovražni govor, ni enostaven, zlasti ko je treba konsenz iskati v širšem kulturnem in političnem okolju, ob upoštevanju stanja in prihodnjega razvoja družbe,«  je poudaril Dikaučič.

Ministri so se srečali tudi s predstavniki večjih spletnih akterjev (Google, Facebook, Twitter), s katerimi so, v luči vse pogostejšega pojava sovražnega govora na spletu,  govorili predvsem o njihovem sodelovanju s pravosodnimi deležniki.

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o sistemu za opozarjanje v primeru ugrabitve otroka, ki je bil v Franciji (po vzoru opozorila AMBER v ZDA in Kanadi) vzpostavljen leta 2006,  ali taki sistemi obstajajo v drugih državah članicah, kakšne so njihove izkušnje, ter o smiselnosti povezovanja med državami članicami. Minister Dikaučič je pozdravil odločitev francoskega predsedstva za nadaljevanje razprave glede te pomembne teme, ki je bila prednostna naloga tudi v času našega predsedovanja, in je prinesla sprejetje Sklepov Sveta o krepitvi sodelovanja organov pregona v zvezi z pogrešanimi osebami.  Ocenil je, da organi kazenskega pregona v EU na tem področju dobro sodelujejo, tudi ob neprecenljivi podpori Europola. Pri tem  pa je dobrodošlo ozaveščanje in krepitev delovanja obstoječih mrež, ter hitro odzivanje. Minister Dikaučič: »Sistem zgodnjega opozarjanja na ugrabitve na ravni EU je zelo dobrodošel, hkrati pa moramo paziti, da sistem ne bo posegal v tekoče kazenske postopke in da bo predvsem varoval zdravje in življenje posameznega otroka.«

Srečanje so ministri zaključili s splošno razpravo o urejanju vprašanja priznavanja starševstva, ustanovljenega v drugih državah članicah, in pravic, ki iz tega razmerja izhajajo. Evropska komisija za konec letošnjega leta napoveduje zakonodajno iniciativo, namen katere  bo zagotoviti, da bo starševstvo, ki je vzpostavljeno v eni državi članici, priznano v celotni EU, tako da bodo lahko otroci ohranili svoje pravice v čezmejnih situacijah, še posebej kadar družina potuje ali se giba v EU.

Minister Dikaučič je pri tem poudaril, da je pomembno vzajemno zaupanje in spoštovanje skupnih vrednot ter temeljnih človekovih pravic, pri čemer mora ključno vodilo predstavljati največja korist otroka.