Skoči do osrednje vsebine

Ministra Koritnik in Grubeša o reformi javnega sektorja in delovanju javnih organov, osredotočenem na državljane

Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekalo srečanje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika z ministrom za pravosodje Bosne in Hercegovine Josipom Grubešo, ki je pristojen tudi za javno upravo.

»Javna uprava se mora prilagoditi novim razmeram, ki so prisotne zaradi vse hitrejših tehnoloških, družbenih in gospodarskih sprememb. Kot javni organ moramo naslavljati družbene izzive ter jih proaktivno reševati, da državljankam, državljanom in podjetjem olajšamo vsakodnevno življenje in poslovanje,« je ob začetku srečanja poudaril minister Koritnik. Predstavil je dosedanje delo ministrstva na področju digitalne preobrazbe javnega sektorja in javne uprave. Pri tem je izpostavil Strategijo digitalnih javnih storitev za obdobje 2021–2030, ki je v pripravi, ponovno delovanje Sveta za razvoj informatike in vzpostavitev okolja za uporabo e-storitev javne uprave. Poudaril je še uvedbo nacionalne elektronske e-identitete, vzpostavitev enotne vstopne točke za poslovanje z državo, ki je namenjena tako državljanom kot poslovnim subjektom, in predstavil primer dobre prakse na področju brezpapirnega poslovanja, kot je uvedena elektronska oblika plačilnih list v državni upravi.

Minister je sogovorniku predstavil aktivnosti tudi s področja vodenja zaposlenih, kjer je v zadnjih dveh letih prišlo do pomembnih premikov glede dela na daljavo. Minister je poudaril: »Dokazali smo, da je javna uprava hitro odzivna in prilagodljiva, delovne naloge pa so kljub negotovim okoliščinam enako kakovostno in učinkovito opravljene. Delo na daljavo se je izkazalo kot dobra praksa, zato bomo kombiniran način dela ohranili in ga sistemsko uredili. Razvijamo tudi informacijsko podporo kadrovskim procesom, kot so interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave, kompetenčni model ter ugotavljanje potreb po usposabljanjih. Z njimi bomo izboljšali učinkovitost javnih uslužbencev.«

Z ministrom Grubešo sta govorila tudi o aktivnostih, ki jih obe državi opravljata na področju krepitve transparentnosti in integritete javnih uslužbencev in funkcionarjev. Minister Koritnik je podrobneje pojasnil Program vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti, ki vzpostavlja sistem, po katerem javni organi delujejo bolj odprto in javnosti omogoča spremljanje njihovega dela. »Javne uslužbence, nosilce javnih funkcij v državnih organih, upravo lokalnih skupnosti in druge zaposlene v javnih organih preko različnih aktivnosti usposabljamo in ozaveščamo o pomembnosti etičnega vedenja in odgovornosti. Za zagotavljanje transparentnosti pa smo na ministrstvu vzpostavili sistem javnega naročanja, ki Slovenijo postavlja v sam vrh članic OECD po transparentnosti sistema,« je še dejal minister Koritnik.

Ob koncu srečanja sta sogovornika poudarila, da je krepitev odnosov med državama koristna in zelo pomembna na področju prenosa znanja in dobrih praks pri vzpostavitvi kakovostne, zaupanja vredne in učinkovite javne uprave. Minister Koritnik je bosanskim kolegom ponudil tudi pomoč in okrepitev sodelovanja na omenjenih področjih.