Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek na obisku v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na obisku Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Tekom dneva je obiskal kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo in kmetujejo na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami ter se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom. Srečal se je tudi s predstavniki solčavske lokalne skupnosti in lovcev ter vodstvom Mozirske in Slovenjgraške izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Minister in ostali predstavniki sedijo za veliko mizo in se pogovarjajo.

Minister dr. Jože Podgoršek na srečanju s predstavniki občine Solčava ter lokalnih kmetov in lovcev. | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Obisk v Zgornji Savinjski je minister zjutraj začel v Solčavi, kjer se je srečal s predstavniki občine ter lokalnih kmetov in lovcev. Pogovor je tekel o stanju v kmetijstvu in kmetovanju na tem območju, novem programskem obdobju Skupne kmetijske politike (SKP) ter o škodi, ki jo povzroča divjad v kmetijstvu. Minister je podrobno razložil stanje na področju nove SKP oz. podrobnosti strateškega načrta, ki je bil konec minulega leta poslan v Bruselj. Sogovornikom je bil na voljo tudi za pojasnila, vezana na težave, s katerimi se srečujejo zaradi posebnosti območja, med drugim glede škode, ki jo povzroča divjad. Poudaril je, da naj škodo prijavljajo, le tako namreč  lahko dobijo povrnjeno škodo. »Na ta način ocenjujemo tudi stanje populacije divjadi v naravi, na podlagi katerega se tudi določa odvzem; zato je res pomembno, da kmetje prijavljajo škodo.« Izpostavil je tudi željo po bolj učinkovitem upravljanju z divjadjo, saj bomo le tako lahko omejili škode v prihodnje.

Sledil je obisk gorske kmetije Spodnji Strmčnik, ki se nahaja na 700 metrih nadmorske višine. Ukvarjajo se s pridelavo mleka, govedo pasejo na enajstih hektarjih pašnega pobočja. Povprečno namolzejo 7000 litrov mleka na mesec, v sezoni ga približno 1000 litrov predelajo tudi v skuto, sir, jogurte in druge fermentirane izdelke. Lastnika sta ministru predstavila delovanje kmetije ter izzive, s katerimi se srečujejo.

V nadaljevanju obiska se je dr. Podgoršek srečal s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – območnih enot Mozirje in Slovenj Gradec. Razprava je bila usmerjena v predstavitev novosti, ki jih prinaša nova SKP oz. strateški načrt. Posebej so izpostavili kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki (OMD). Minister je poudaril, da se plačila za OMD v prihodnji SKP ne samo ohranjajo ampak tudi povečujejo. Dodal je, da je ministrstvo v proces priprave strateškega načrta vstopilo z namero, da se pri izračunu plačila OMD dokončno poslovimo od fiksnega dela; »Višina plačila bo odvisna le od konkretnih težavnostnih razmer kmetijskega gospodarstva, ki se rezultirajo v številu njegovih točk v OMD.« Po besedah ministra bodo predlagana plačila OMD še bolj naslovila ta območja, ki jih kmetje težko obdelujejo in tako skrbijo za obdelano podeželje.

V popoldanskem delu je minister obiskal gozdarsko kmetijo Janka Mazeja in kmetijo Kuhar.

Na gozdarski kmetiji Janka Mazeja se je srečal z lastnikom, ki je ministru razkazal posest ter predstavil ključne izzive, s katerimi se sooča v zadnjem obdobju.

Minister Podgoršek je obisk zaključil na govedorejski kmetiji Kuhar bodočega mladega prevzemnika Gašperja Kuharja, ki ima zelo dobro pripravljeno strategijo razvoja. Na kmetiji letno proizvedejo 400.000 litrov mleka. Ministru je razkazal posest in podrobneje predstavili ideje za nadaljnji razvoj kmetije.

Dr. Podgoršek je današnji terenski obisk ocenil kot pomemben del seznanjanja z dejanskimi razmerami v kmetijstvu in gozdarstvu, tudi v luči seznanjanja deležnikov z novim programskim obdobjem SKP ter priložnostmi, ki jih le-ta prinaša. »V tem trenutku smo v pripravi izvedbenega dela strateškega načrta skupne kmetijske politike za novo obdobje, zato je spremljanje dogajanja na terenu izjemno pomembno tako zame, kot za ekipo ministrstva. Na podlagi teh izkušenj bomo lahko pripravili še bolj učinkovit izvedbeni del strateškega načrta.«