Skoči do osrednje vsebine

UKOM in STA sta podpisala Pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2022

Direktor Urada Vlade RS za komuniciranje mag. Uroš Urbanija in direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc sta danes, v skladu z Zakonom o STA (ZSTAgen) in Uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, podpisala pogodbo za opravljanje javne službe STA v letu 2022. Pogodba upošteva zahteve, ki jih od STA predvideva Zakon o STA, med drugim tudi brezplačen dostop do fotografij. Skupni letni načrtovani znesek državne pomoči v obliki nadomestila za financiranje javne službe za leto 2022 ostaja enak kot v predhodnih dveh letih, in sicer 2.028.000 evrov.

Direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje in Slovenske tiskovne agencije, Uroš Urbanija in Igor Kadunc, sta podpisala Pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2022.

Direktorja UKOM in STA, Uroš Urbanija in Igor Kadunc, sta podpisala Pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2022. | Avtor Urad vlade za komuniciranje

1 / 2

Izpostavljamo, da ta znesek letnega nadomestila za javno službo pomeni akontacijo, ki jo bo mogoče  korigirati z aneksom k pogodbi, ko bo STA (pod vodstvom novega direktorja Igorja Kadunca) v celoti  uskladila računovodsko razmejevanje med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti, skladno z evropskimi in slovenskimi pravili za dodeljevanje državnih pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (SSGP), ki jih izvaja v okviru javne službe STA. V pogodbi so tovrstne potrebne aktivnosti STA opredeljene, dogovorjen pa je tudi rok za izpolnitev teh obvez - 30. junij 2022.  

Pod vodstvom sedanjega direktorja je STA začela z aktivnostmi za vzpostavitev potrebnih  računovodskih informacij stroškovnega računovodstva, ki vodijo do poznavanja pravilnih polnih lastnih stroškovnih cen storitev, to je lastna cena novic (v celotnem besedilu) po uredniških oziroma vsebinskih področjih in za poprečno novico, fotografijo … in drugo), in jih zagotavlja STA v okviru javne službe (po določbah 1. in 4. člena ZSTAgen).

Na takih podlagah bo mogoče tudi določiti strokovno utemeljena sodila/merila za izračunavanje nadomestila, ki ga plača država za tiste dele storitev, ki se javno objavljajo in so vsem dostopni pod enakimi pogoji (po letnih pogodbah med UKOM in STA), razliko do polne lastne cene pa plačajo naročniki medijske organizacije in drugi kupci.

Poznavanje lastnih stroškovnih cen storitev, ki jih zagotavlja STA, in pravilno razmejevanje poslovnega izida med javno službo in tržno dejavnostjo bo vsekakor potrebna podlaga, da bo novi direktor na eni strani pravilno izvajal predpise, ki urejajo državne pomoči za SSGP, in na drugi strani gospodarno in učinkovito vodil poslovanje STA ter bodo nenazadnje zaposleni v STA lahko ovrednotili svoje dosežke pri delu. Državni proračun pa bo vedel, kaj plača z državno pomočjo v obliki nadomestila za javno službo STA.

Direktor UKOM-a Uroš Urbanija se ob tem zahvaljuje direktorju STA Igorju Kaduncu za konstruktivni dialog in za pripravljenost, da so se skrajno neurejene finančne razmere na STA po odhodu nekdanjega direktorja Bojana Veselinovića končno začele urejati v skladu z zakonodajo. "V lanskem letu smo bili priča izjemnim pritiskom nekaterih političnih strank, da bi poslovanje STA še naprej potekalo mimo zakonskih okvirov. Nekdanji direktor je vsak poziv, da poslovanje naredi transparentno, v javnosti predstavljal kot napad na svobodo novinarstva, kar s tem ni imelo nobene povezave. Ko je ugotovil, da s svojim manipuliranjem ne more več naprej, je raje odstopil, kot da bi podpisal zakonito pogodbo. Žal mu je podporo ves čas nudil tudi nadzorni svet."