Skoči do osrednje vsebine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada Republike Slovenije je podala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023.

Značilnost razpisa je, da univerze oziroma fakultete postopoma prilagajajo razpisna mesta potrebam po diplomantih.

Razpisna mesta je povečala Univerza v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko v dveh programih, na Filozofski fakulteti (nov univerzitetni program Portugalski jezik in književnost) in na Pravni Fakulteti.

Univerza v Mariboru je razpisna mesta povečala na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za gradbeništvo, prometno in inženirstvo in arhitekturo. Univerza na Primorskem pa na Fakulteti za vede o zdravju, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Pedagoški fakulteti (nov  univerzitetni program Vizualne umetnosti in oblikovanje).

Vpisna mesta je povečala tudi Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Za študijsko leto 2022/2023 bo na voljo skupaj 19.541 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.377 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU) , 1061 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2053 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2022/2023 razpisujejo naslednji visokošolski zavodi:

  • 5 javnih visokošolskih zavodov – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (ta bo kot javni visokošolski zavod v prihodnjem študijskem letu vpisoval študente le v primeru, da bodo pravočasno speljani vsi postopki za začetek opravljanja dejavnosti), ter
  • 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za dizajn, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ter Visoka šola za varstvo okolja.

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023