Skoči do osrednje vsebine

Poziv za članice in člane odbora za podelitev nagrad in priznanj v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

V Uradnem listu RS, številka 11/2022, z dne 28. 1. 2022, in na spletni strani Javnih objav Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljen Javni poziv za predlaganje kandidatk in kandidatov za članice in člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Odbor), ki jih v odbor imenuje Vlada Republike Slovenije.

Odbor ima 14 članov in predsednika. Odbor je sestavljen tako, da so v njem zastopana vsa področja znanstvenih ved in se upošteva spolna uravnoteženost.

Maja 2022 se izteče mandat polovici članov Odbora.

Člani so v Odbor imenovani za štiri leta.

Več informacij o Odboru.

V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in žensk javni poziv spodbuja tudi uravnoteženo zastopanost spolov v Odboru, zato še posebej vabljeni k predlaganju kandidatk.