Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za e-oskrbo

V Uradnem listu št. 11/2022 je bil objavljen Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«. Na razpisu bodo lahko sodelovali ponudniki e-storitev v konzorciju s partnerji. Na te storitve se bodo lahko prijavile osebe (končni uporabniki), za katere bodo storitve brezplačne. Javni razpis je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in virov React- EU.

Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju ter pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo. Storitve e-oskrbe lahko pomembno doprinesejo k višji kakovosti in varnosti življenja posameznika na njihovem domu. Omogočajo hitrejše interveniranje v primeru neželenih dogodkov, predstavljajo razbremenitev izvajalcev neformalne oskrbe in zaposlenih na področju zdravstva in socialnega varstva, v primerih, ko za izvedbo storitev ni potrebna neposredna fizična prisotnost in se storitve lahko opravijo na daljavo.

Namen javnega razpisa za izbor operacije »e-oskrba na domu« je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Upravičenci za prejemanje e-oskrbe so  polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe, pri čemer se v zagotavljanje e-oskrbe prednostno vključuje osebe, ki podajo pisno izjavo, da:

  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali so stari več kot 65 let in so pretežni del dneva sami. 

Trajanje operacije je od aprila 2022  do septembra 2023, vrednost projekta pa je 3.000.000,00 evrov.

Študije so pokazale, da uporaba storitev e-oskrbe pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, njihov občutek povezanosti in občutek varnosti v domačem okolju. Prav tako zmanjšujejo potrebe po vključevanju izvajalcev formalne in neformalne oskrbe, kar je prepoznano kot pozitivno, saj nekateri uporabniki odvisnost od pomoči druge osebe doživljajo kot veliko obremenitev. Večina študij je prav tako pokazala, da uporaba digitalne tehnologije spodbuja socialno interakcijo.

V času pandemije covid-19 je e-oskrba pridobila na pomenu, saj lahko pripomore pri odkrivanju in razumevanju potreb ter spremljanju stanja posameznika, odzivanju na njegove potrebe, zagotavljanju neprekinjene oskrbe in zmanjšanju tveganja prenosa okužb.

Besedilo razpisa v Uradnem listu RS