Skoči do osrednje vsebine

Koprski zapor sodeloval pri izdelavi in predstavitvi novih tipnih slikanic za slepe in slabovidne otroke

V čitalnici Fulvia Tomizze knjižnice Koper je 19. januarja 2022 potekala predstavitev tipne slikanice Hitri Počasne, avtorja Jerneja Kuntnerja.

Dogodek so soorganizirali Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Poleg avtorja besedila slikanice Hitri Počasne, igralca Jerneja Kuntnerja, so na prireditvi sodelovali tudi ostali aktivni udeleženci -  ustvarjalci tipne slikanice - med njimi obsojenci iz Zavoda za prestajanja kazni zapora Koper.

Po besedah direktorja knjižnice Koper Davida Runca tudi pričujoča tipanka nadaljuje poslanstvo razvijanja bralne pismenosti slepih in slabovidnih otrok, ki se je pričela že s tipanko z naslovom Uganke za radovedne prstke in pri kateri je prav tako sodeloval koprski zapor. Tipanke pa niso zanimive samo za slepe in slabovidne otroke, temveč zaradi pestrih barv in razvoja tipa tudi za otroke v vrtčevskem obdobju, pa tudi oklevajoče bralce in priseljence, ki se slovenskega jezika še učijo.

Na predstavitvi sta v spremstvu pedagoške službe sodelovala dva obsojenca, ki sta bila deležna pozitivnega odziva na njuno delo. V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper pa že nadaljujemo delo in v okviru delavnic s skupino obsojencev izdelujemo nove tipanke.