Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti na vladnem obisku v Posavski regiji

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se skupaj z drugimi predstavniki Vlade Republike Slovenije mudi na delovnem obisku v Posavski regiji. Ogledal si bo grad Pišece ter obiskal podjetje Siliko in Galerijo Božidarja Jakca. Ob obisku regije predstavljamo nekatere projekte in program, ki jih v tej regiji (so)financira Ministrstvo za kulturo.

Panoramski pogled na Kostanjevico na Krki

Kostanjevica na Krki | Avtor Michael Matti/Slovenska turistična organizacija

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo. V posavski regiji v obdobju 2021–2022 s 360.992,24 evra sofinanciramo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju nepremične kulturne dediščine. Finančna sredstva smo porazdelili med sakralno, memorialno in profano stavbno dediščino.

Lani se je začela obnova lesne skulpture Japonski festival, ki ga je leta 1961 na prvem mednarodnem kiparskem simpoziju Forma Viva v Kostanjevici na Krki izdelal japonski kipar Eisaku Tanaka. Konservatorsko-restavratorska dela, ki se bodo končala letos, sofinanciramo s 35.300 evri. Lesne skulpture, ki so jih do zdaj v okviru Forme Vive ustvarili številni kiparji z vsega sveta – kot material so uporabili hrastov les, ki je značilen za to geografsko območje, so na ogled v neposredni okolici Galerije Božidarja Jakca in v Kostanjevici na Krki.

Galerija Božidarja Jakca, ki organizira Formo Vivo, skupaj s Posavskim muzejem Brežice in Zgodovinskim arhivom Celje pomembno prispeva k razvoju regije. Leta 2021 smo delovanje galerije in muzeja sofinancirali z 997.597 evri, delovanje arhiva smo sofinancirali s 713.575,99 evra.

Posavski muzej Brežice je dediščina Posavja od najstarejših dni do danes, Galerija Božidarja Jakca pa na stalnih razstavah predstavlja dela slovenskih ekspresionistov, na občasnih razstavah pa vrhunske domače in tuje umetnike. Galerija se želi vzpostaviti kot referenčna točka v srednjeevropskem prostoru za obdobje ekspresionizma.

Zgodovinski arhiv Celje, ki hrani gradivo od 13. stoletja do 90. let 20. stoletja, je poleg posavske regije pristojen tudi za zasavsko in savinjsko regijo. Arhiv je lani ob razglasitvi Slovenije za evropsko gastronomsko regijo 2021 skupaj z Mestnim muzejem Krško in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje izdal knjigo z naslovom #receptiizarhiva: stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo. Knjiga je izjemen dokaz, kako lahko originalen vir arhivskega gradiva postane osnova za vpeljavo v sodobne gastronomske trende. Navdih za knjigo je arhivski vir, ki ga hranijo v zbirki rokopisov z naslovom Kuhinjska knjiga za hotel Triglav, ki je deloval v času med obema vojnama v Sevnici. Gre za izbor receptov, ki so prirejeni za današnjo domačo rabo, sama izdaja pa je več kot knjiga receptov, saj vsebuje tudi zgodovinski zapis o posavskem hotelu.

V okviru enoletnih razpisov za izbor kulturnih projektov na področjih vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem) in glasbene umetnosti smo v letu 2021 z 12.440,30 evra sofinancirali šest projektov, enega na področjih vizualnih umetnosti in pet na področju glasbenih umetnosti. Med njimi Festival kulture Kostanjevica, ki je leta 2018 nastal v želji, da bi v Kostanjevici na Krki vnovič oživili gledališko in glasbeno kulturno dogajanje.

Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 28 medijev – trije televizijski programi, en radijski program, 16 tiskanih medijev in 8 elektronskih medijev. Na redni letni razpis za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, se je iz te regije v letu 2021 prijavil en medij, ki je sredstva v vrednosti 18.110,83 evra tudi prejel.

Načrtovani projekti

Rekonstrukcija lesenega mostu v Kostanjevici na Krki

Letos se bo začela rekonstrukcija lesenega mostu v Kostanjevici na Krki, ki jo bomo sofinancirali z 200.000 evri. Leseni most v Kostanjevici na Krki je poleg obeh cerkva, Lamutovega likovnega salona, nekdanje cistercijanske opatije eden od vidnejših in pomembnejših spomeniškovarstvenih enot urbanističnega/naselbinskega spomenika Kostanjevica na Krki. Leseni most je hkrati tudi tehnični spomenik, saj je eden redkih še ohranjenih tovrstnih mostov, narejenih po starinski tehnologij.

Obnova gradu Štrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem

Štrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem je klasično zasnovan renesančni grad in eden redkih primerov avtorsko urejenega grajskega parka (po zamisli lastnika) v Sloveniji. Za obnovo gradu so zagotovljena državna in evropska sredstva: za obnovo ostrešja, predvideno v prvi polovici letošnjega leta, je v proračunu Ministrstva za kulturo namenjenih okoli 715.000 evrov, za celovito obnovo gradu pa je iz evropskih sredstev predvidenih okoli 5 milijonov evrov.