Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič v okviru vladnega obiska v Posavju opravil številna srečanja s pravosodnimi deležniki

Minister Marjan Dikaučič je s sodelavci ministrstva obiskal pravosodne deležnike na območju posavske regije in Prevzgojni dom Radeče.

Minister Dikaučič: »Terenski obiski so najboljša priložnost da izvemo, kako se v praksi uresničuje zakonodaja in drugi ukrepi, ki so sprejeti na državni ravni. Obenem pa priložnost, da se seznanimo z izzivi, s katerimi se srečujejo pravosodni deležniki v regiji, in dobimo povratno informacijo, kaj je še treba postoriti in  kako lahko pomagamo, da se čim bolj učinkovito zavarujejo pravice ljudi, ter na kakšen način lahko zagotovimo čim boljše pogoje za delovanje pravosodnega sistema.«

Že včeraj je minister obiskal Okrožno sodišče v Krškem. Predsednik sodišča je ministra seznanil s prostorsko problematiko, s katero se srečujejo v Krškem, govorili pa so tudi  o prenovi sodne zakonodaje.

Sledil je obisk Okrožnega državnega tožilstva, ki ima ene najkrajših rokov reševanja zadev med tožilstvi v državi. Po Merilih za uspešnost pregona državnih tožilstev pa ima, poleg Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, tudi najboljši koeficient glede uspešnosti.

Torkov del regijskega obiska v Posavju je minister s sodelavci zaključil z obiskom Prevzgojnega doma Radeče. Prevzgojni dom Radeče izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije, in je edini v Sloveniji, ki izvršuje to kazensko sankcijo. Mladoletniki so v prevzgojni dom nameščeni na podlagi sklepa sodišča, ker so potrebni učinkoviti prevzgojni ukrepi, z določitvijo konkretnih ciljev na posameznih področjih življenja in dela v/izven zavoda. Upošteva se narava in okoliščine kaznivih dejanj, predhodna obravnava, ter razvoj osebnosti nasploh. Stari od 14 do vključno 23 let v zavodu preživijo najmanj eno in največ tri leta, odvisno od realiziranih ciljev v osebnem načrtu.

Danes se je obisk Posavja začel s posvetom Vlade RS na gradu Brežice, minister Dikaučič pa ga je nadaljeval na Okrajnem sodišču v Brežicah, ter na Okrajnem sodišču v Sevnici. Med drugim so se z gostitelji  pogovarjali o novostih, ki jih prinaša nova sodniška zakonodaja, o aktualnih odprtih vprašanjih, ter o investicijskem vzdrževanju v objekte pravosodnih organov. V  zadnjih letih smo obnovili prostore za potrebe Okrajnega sodišča v Sevnici, v pripravi pa je tudi prenova stavbe Okrajnega sodišča v Brežicah vključno z arheološkimi raziskavami, ter izdelava analize in projektne dokumentacije za obnovo prostorov Okrajnega sodišča v Sevnici.

Regijski obisk Vlade se je zaključil na Javni tribuni v Kulturnem domu Krško, kjer so se predstavniki Vlade RS srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja na Posavskem.