Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog na 5. javnem razpisu za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 2 milijona evrov, oddanih je bilo 179 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1,23 milijona evrov.

Skupna višina zaprošenih sredstev v vseh sklopih ni presežena.

Vlagatelji lahko pričakujejo, da bodo odobrene vse vloge, ki izpolnjuje razpisane pogoje.