Skoči do osrednje vsebine

Začetek zbiranja podpisov volivcev

Zbiranje podpisov volivcev za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Državni zbor Republike Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve obvestil, da je pobudnik Sindikat delavcev migrantov Slovenije, zanj Mario Fekonja (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (dalje: pobuda).

Pobuda je podana na podlagi 59. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, podpredsednik Državnega zbora na podlagi pooblastila določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 18. 1. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek, 18. 3. 2022. V navedenem roku lahko volivci podate podporo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona.

Volivci lahko date svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 916. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "Za enakost".

Volivci, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivate v tujini, lahko svojo podporo izrazite tako, da vaš podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva in konzulata v tujini.

Volivci lahko podpišete obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-Uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Potrjen obrazec podpori pošljete na naslov pobudnika:

Sindikat delavcev migrantov Slovenije

Kraljeviča Marka ulica 19

2000 Maribor