Skoči do osrednje vsebine

Sprememba uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

21. 1. 2022 je bila v Uradnem listu RS št. 10/22 sprejeta sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki med drugim spreminja datum oddaje Vloge za odobritev programa za promocijo vina na trgih tretjih držav. Rok za oddajo programov se je tako podaljšal do 1. 3. 2022.

Rok za oddajo Vloge za povrnitev upravičenih stroškov za promocijske dejavnosti (t.i. zahtevka), izvedene med 1. 6. in 31. 12. 2021, pa ostaja nespremenjen.

Upravičenci lahko vlogo vložijo na Agencijo najkasneje do 31. 1. 2022.

Več informacij o ukrepu

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja