Skoči do osrednje vsebine

Prek portala SPOT v letu 2021 oddanih več kot 2,4 milijona vlog

V letu 2021 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.452.867 vlog, kar je skoraj tristo tisoč več kot v letu 2020. Največ vlog je bilo z naslova prijave in odjave zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Na Ministrstvu za javno upravo smo kot vsako leto pripravili statistični pregled portala SPOT za leto 2021: koliko vlog je bilo oddanih, kateri so najpogostejši postopki, ki jih uporabniki opravijo prek portala in za katere vloge obiščejo fizične točke SPOT.

Veliko večino vlog uporabniki oddajo »od doma« oziroma sami »iz pisarne« (2.302.289 vlog), okoli 150.000 je bilo takšnih vlog, ki so jih uporabniki oddali na fizičnih točkah SPOT, kjer jim izkušeni referenti in svetovalci pomagajo pri ustanovitvi, registraciji in drugih postopkih v zvezi s podjetjem.

Tudi v letu 2021 se je povečala oddaja vlog prek kadrovskih programov in programov za obračun plač z uporabo Kadrovskega vmesnika e-HRS za M obrazce (prijava, odjava in spremembe obveznih socialnih zavarovanj), zlasti pa se povečuje število odjemalcev Vmesnika za prenos elektronskih bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM.

grafični prikaz števila vlog, ki jih uporabniki opravijo na portalu ali fizično

Večino vlog uporabniki portala SPOT oddajo »od doma« | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Podrobneje o številu in vrstah oddanih vlog

V letu 2021 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.452.867 vlog, in sicer:

  • 1.411.858 vlog prek portala,
  • 1.041.009 vlog prek Kadrovskega vmesnika e-HRS in Vmesnika eBOL in eNDM.

Največ oddanih vlog je bilo izvedenih na postopku M-12 (prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni), sledita postopka M-2 in M-1 (odjava in prijava obveznih socialnih zavarovanj), nato sledijo vloge za oddajo zahtevkov za nadomestilo oziroma refundacijo plače. Največ poizvedb za pridobitev elektronskih bolniških listov (eBOL) se izvaja v začetku vsakega meseca. V celotni mreži točk SPOT največ postopkov izvedejo na točkah SPOT - AJPES.

Na straneh Portal SPOT skozi številke in Statistični pregled leta 2021 so na voljo tudi podrobnejši podatki o delovanju in uporabi portala, številu oddanih vlog, pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge in drugi statistični podatki za leto 2021.

Portal SPOT (prej portal e-VEM) je osrednji državni portal za podjetja in poslovne subjekte, ki omogoča izvajanje elektronskih postopkov in nudi informacije o pogojih za poslovanje. Poslovnim subjektom omogoča hitro in enostavno poslovanje z državo. Portal je bil v preteklem letu grafično prenovljen, v teku pa sta tudi tehnološka prenova, prenova vsebin, storitev in e-postopkov.