Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Anton Harej sodeloval na dogodkih svetovne razstave EXPO

Državni sekretar Anton Harej se je v okviru slovenske delegacije udeležil predstavitve slovenske lesne industrije na svetovni razstavi Expo Dubaj. V okviru obiska Expa se je udeležil poslovno strokovnega foruma “Sustainable living and Wood – fit for 55” v okviru Evropskih zelenih dnevov, posebnega dogodka društva Slovenski konzularni zbor, strokovno poslovnega foruma "Concrete Steps and projects to achieve climate goals and establish foundations for the creation of a modern climate-neutral economy« ter dogodka na slovenskem razstavnem paviljonu »All about wood &Food».

Državni sekretar stoji. Za njim slovenski paviljon na svetovni razstavi EXPO.

Državni sekretar Anton Harej | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Državni sekretar Anton Harej je z uvodnim nagovorom sodeloval na dveh forumih. Na prvem z naslovom Les - trajnostni material prihodnosti - Fit for 55 je državni sekretar izpostavil, da so taki paneli pomembni pri ozaveščanju o pomenu gozdov in njihovi vlogi pri spodbujanju krožnega biogospodarstva, razvoju podeželja, varovanju biotske raznovrstnosti ter doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2030; »Poleg tega imajo gozdovi pomembno vlogo pri zmanjševanju tveganja naravnih nesreč, vključno s poplavami, sušami, plazovi in ​​drugimi ekstremnimi pojavi. Slovenski lastniki gozdov le te uporabljajo na način, ki izpolnjuje in bo še naprej izpolnjeval ustrezne ekološke, gospodarske in družbene funkcije gozda,« je povedal državni sekretar. Dodal je, da je Slovenija tudi v času predsedovanja Svetu Evropske unije gozdarstvo uvrstila med svoje prioritete; »Osredotočili smo se na vlogo gozdov in gozdarstva pri ohranjanju in razvoju podeželja. Spodbujali smo trajnostno, večnamensko in okoljsko gospodarjenje z gozdovi, tudi z namenom ohranjanja biološke pestrosti gozdov«. Ob koncu je izpostavil, da v prihodnosti potrebujemo več gozdov, ki pa morajo biti zdravi, odporni in sposobni opravljati številne gospodarske, družbene in okoljske funkcije.

Drugi forum, na katerem je sodeloval državni sekretar Anton Harej, je bil namenjen doseganju podnebnih ciljev in vzpostavitvi temeljev za ustvarjanje podnebno nevtralnega gospodarstva. Državni sekretar je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da lahko s trajnostnimi praksami dosežemo številne koristi. Med drugim lahko varujemo biodiverziteto in prispevamo k podnebnim ciljem. Eden od korakov proti trajnosti je proizvodnja lesenih izdelkov; »Proizvodnja lesenih proizvodov ima pomembno vlogo pri zagotavljanju zaposlitvenih možnosti in dohodka. To velja še posebej na podeželskih in oddaljenih območjih številnih držav, kjer je les močno povezan s tradicionalno obrtjo, kulturo ali tradicijo. Poudariti pa velja, da bo vse večje povpraševanje po lesu kot naravi prijaznem obnovljivem materialu zahtevalo tudi ravnotežje med bolj tradicionalno uporabo in novimi inovativnimi izdelki«. V nadaljevanju se je dotaknil tudi vpliva podnebnih sprememb na gozdarstvo, kjer je izpostavil, da le te že sedaj vplivajo na zagotavljanje storitev gozdov in tako bo tudi v prihodnosti.

Dogodki so sicer del obiska 52-članske delegacije s področja lesne in pohištvene panoge ter državnih institucij, ki se do jutri mudi na svetovni razstavi Expo Dubaj. V tem času so na slovenskem paviljonu organizirali tudi različna mreženja, poslovne pogovore ter strokovni ogled izbranih tujih paviljonov.