Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija cesta G1-5, odsek 0331 Zidani Most–Radeče

Dela na glavni cesti Zidani Most-Radeče v dolžini 1.230 metrov, zaradi nastopa zimskih razmer še niso v celoti zaključena. Zaradi lažjega odvijanja prometa je izvajalec odstranil polovično zaporo in postavil ustrezno prometno signalizacijo, saj gre še vedno za območje gradbišča, kjer veljajo posebni pogoji odvijanja prometa.

Vse uporabnike prosimo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.

Posebej opozarjamo pešce, da servisni hodnik ob reki Savi še ni dokončan in ni opremljen z zaščitnimi ograjami. Zato morebitna hoja po tem območju, predstavlja nevarnost zdrsa v reko.