Skoči do osrednje vsebine

Minister dr.Podgoršek na obisku v Savinjski regiji o prihodnosti kmetijstva v tej regiji

Minister dr. Jože Podgoršek je obiskal Savinjsko regijo. V okviru obiska se je sestal z vodstvom občine Polzela, obiskal kmetiji Flis in Čretnik, ter se srečal s predstavniki Razvojne agencije Savinja ter Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Minister Podgoršek na obisku Občine Polzela

Minister Podgoršek na obisku Občine Polzela | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Obisk v Savinjski regiji je minister dr. Podgoršek začel v Polzeli, kjer se je srečal z vodstvom občine. Pogovor je tekel o razvoju kmetijstva v Spodnji Savinjski dolini in samooskrbi. Ministru so predstavniki občine in lokalnih kmetov predstavili težave, s katerimi se trenutno soočajo. Izpostavili so predvsem problematiko območij z omejenimi dejavniki in višanje cen surovin. Minister je izpostavil, da je potrebno slovensko kmetijstvo v prihodnje peljati v smeri, da lahko pomagamo čim več kmetijam ter podpiramo slovenske proizvode. Dotaknil se je tudi višanja cen na trgu; »Zavedamo se te velike težave pri visokih cenah energije in repro materiala. Iz tega zornega kota nameravamo do konca tega meseca izplačati tudi celotno akontacijo neposrednih plačil, kar je čez 100 milijonov evrov. Doslej so kmetijska gospodarstva iz tega naslova že prejela preko 70 milijonov evrov. Samo ministrstvo pa ne more vplivati na cenovno politiko, lahko pa pomagamo in bomo zagotovo veliko sredstev vlagali tudi v novem programskem obdobju za povezovanje in sodelovanje, kar pomeni, da želimo izboljšati tudi položaj kmeta in povečati njegovo pogajalsko izhodišče v verigi preskrbe s hrano«

Minister Podgoršek je obisk nadaljeval na kmetiji Flis, ki je usmerjena v pridelavo mleka. V hlevu imajo 80 krav molznic črnobele pasme, letno pa pridelajo okoli 700.000 litrov mleka, ki ga prodajo v mlekarno. Konec leta 2007 so kmetijo tudi posodobili z robotom za molžo krav. Na kmetiji približno 50 odstotkov pridelanega mleka predelajo v različne mlečne izdelke, ki jih prodajajo v svoji trgovini.

Popoldanski del obiska je minister začel s srečanjem s predstavniki občine Žalec, Razvojne agencije Savinja ter Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Tema srečanja je bilo zaključevanje EU projekta Biothop, v katerem se preizkuša biorazgradljiva hmeljska vrvica. Na sestanku je minister dr. Jože Podgoršek poudaril, da so se hmeljarji v preteklem letu zelo izkazali. »Ob lanskih neurjih je bilo veliko škode storjene tudi na hmeljiščih. Hmeljarji ob tem niso imeli nobene posebne zahteve po sredstvih, kajti ta del je bil v 99 % zavarovan. Naj poudarim, da naše ministrstvo sofinancira v 55% tudi v investicije, kot so mreže in oporni stebri. Hmeljarji so to resnično izkoristili z namenom, da so lahko najprej zavarovali in nato sanirali svoje površine iz teh sredstev«.

Minister dr. Podgoršek je današnji terenski obisk zaključil na kmetiji Čretnik. Gre za sodobno kmetija, ki veliko pozornosti namenja dobrobit živali. S pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja so zgradili hleva za krave molznice, gnojišča, jame za gnojnico in strojne lope ter kupili fleksibilni rezervoar za gnojevko.