Skoči do osrednje vsebine

Prestrukturiranje vinogradov

Danes bomo vlagateljem poslali obvestila v zvezi s pomembnimi informacijami in roki pri ukrepu Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov.

Poslanih bo 572 obvestil vlagateljem, ki so v letu 2020 in letu 2021 oddali vlogo za podporo za prestrukturiranje.

S poslanimi obvestili želimo seznaniti vlagatelje z nadaljnjimi postopki ukrepa do izdaje odločbe in pridobitve sredstev.

Obvestila vsebujejo informacije:

  • o rokih za sporočanja sprememb dejavnosti (sprememba lokacije, sorte ali tipa zasaditve);
  • do kdaj je potrebno pridobiti odločbo o agromelioraciji;
  • o rokih za oddajo zahtevka.