Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o končanih postopkih izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Končani so javni pozivi za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

1. Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica ter Splošna bolnišnica Trbovlje, ki je bil 15. 9. 2021 objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje, je končan z imenovanjem kandidatov za predstavnike ustanovitelja.

2. Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, ki je bil 26. 7. 2021 objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje, je končan z imenovanjem kandidatov za predstavnike ustanovitelja.

3. Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna ter Splošna bolnišnica Murska Sobota., ki je bil 15. 6. 2021 objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje, je končan z imenovanjem kandidatov za predstavnike ustanovitelja.