Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o končanem postopku imenovanja članov sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Končan je postopek imenovanja članov sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Javni poziv za imenovanje članov sveta JAZMP med uporabniki storitev JAZMP, organiziranih v zbornice in interesna združenja s področja proizvodnje oziroma prometa z zdravili in medicinskimi pripomočki, ter uporabniki zdravil in medicinskih pripomočkov, ki niso organizirani v zbornice in interesna združenja, ki je bil objavljen 5. 10. 2021 in ponovitev javnega poziva, ki je bil objavljen 3. 11. 2021 na spletni strani Ministrstva za zdravje, je končan z imenovanjem članov v svet JAZMP.

Javni poziv za imenovanje članov sveta JAZMP na predlog ministra, pristojnega za zdravje, ki je bil objavljen 5. 10. 2021 na spletni strani Ministrstva za zdravje, je končan z imenovanjem članov v svet JAZMP.