Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo pozdravil program francoskega predsedstva

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Tokratno zasedanje je bilo prvo pod vodstvom francoskega predsedstva. Namenjeno je bilo predstavitvi programa francoskega predsedstva na področju kmetijstva, varne hrane, ribištva in gozdarstva, predstavitvi Sporočila o trajnostnih krogotokih ogljika s strani Evropske komisije, razmeram na kmetijskih trgih ter s trgovino povezanim vprašanjem.

Slovenski in francoski minister se pogovarjata pred zasedanjem Sveta.

Minister dr. Jože Podgoršek in francoski minister za kmetijstvo Julien Denormandie | Avtor: Svet Evropske unije

1 / 3

Začetek zasedanja Sveta je bil posvečen predstavitvi programa francoskega predsedovanja na področju kmetijstva, varne hrane, ribištva in gozdarstva. Minister dr. Jože Podgoršek  je kolegu Julienu Denormandieju izrazil podporo: »Pozdravljamo ambicijo predsedstva, da postavi v ospredje vprašanje izpolnjevanja  okoljskih in zdravstvenih standardov pri proizvodnji kmetijskih pridelkov, ki se uvažajo iz tretjih držav v EU. Ta razprava je pomembna z vidika izvajanja Zelenega dogovora in zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev za pridelovalce v EU. Pozdravljamo tudi, da bo v ospredju razprava o nizkoogljičnem kmetijstvu ter prehod na manjšo rabo pesticidov v kmetijstvu na podlagi spremembe predloga direktive za trajnostno rabo pesticidov. Verjamemo, da nam bo skupaj to uspelo, ker bodo k cilju pripomogli tudi  novi ukrepi in višja sredstva v okviru zelene arhitekture prihodnje SKP.«

V nadaljevanju zasedanja je Evropska komisija (EK) seznanila ministre o stanju na kmetijskih trgih, ki se soočajo z rastjo  cen vhodnih surovin, predvsem energentov, krmil in gnojil. Minister je ob tem izpostavil poseben pomen delovanja prehranskih verig: »Poleg spremljanja stanja je pomembno tudi nadaljevanje iskanja skupnih rešitev, ki bodo krepile vlogo kmeta v verigi preskrbe s hrano. To mora postati naša stalna naloga.« V razpravi so ministri ponovno izpostavili razmere v sektorju prašičjega mesa. Minister je izpostavil: »Po tem, ko so številne države članice, tudi Slovenija, z različnimi intervencijami pomagale prašičjerejskemu sektorju na državni ravni, je sedaj potrebno ukrepanje tudi na ravni Evropske unije (EU). Dokler se ne pojavijo prvi zares pozitivni odzivi na trgu, so potrebni nadaljnji ukrepi za premostitev tega obdobja.«. Komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je še poročal o stanju pri trgovinskih pogajanjih in predstavil zadnje podatke glede uvoza in izvoza kmetijskih proizvodov. Minister je v svoji intervenciji pri tej točki ponovno  izrazil podporo razpravi glede izpolnjevanja enakih standardov s področja okolja in zdravja za uvožene kmetijske proizvode v EU ter ponovil nujnost upoštevanja teh vidikov v  trgovinski politiki EU.  

EK je v nadaljevanju predstavila tudi Sporočilo o trajnostnih krogotokih ogljika, ki vključuje tudi nizkoogljično kmetijstvo. Minister je poudaril, da Slovenija sporočilo podpira, saj je v prihodnosti potrebno povečati ponore ogljika v tleh, in sicer s podnebju in okolju prijaznimi praksami v kmetijstvu in gozdarstvu. Dodal je, da je potrebno vzpostaviti skupna pravila glede določanja dejanskega odvzema ogljika, spremljanja in poročanja. S tem bo priznan prispevek k podnebnim in okoljskim ciljem EU. Veliko vlogo bodo imeli tudi strateški načrti držav članic za ukrepe skupne kmetijske politike: »Nova skupna kmetijska politika bo igrala pomembno vlogo pri spodbujanju ukrepov za večjo uporabo modela ogljičnega kmetijstva. Slovenija bo v svojem strateškem načrtu za naslednje obdobje spodbujala podnebju prijazne kmetijske prakse v okviru shem za okolje in podnebje ter kmetijsko okoljskih ukrepov,« je povedal minister dr. Jože Podgoršek.

Na zasedanju so se ministri dotaknili tudi dobrobiti živali, saj je EK poročala o konferenci »Dobrobit živali v EU danes in jutri«, ki je potekala decembra lani. Ob robu zasedanja se je minister Podgoršek srečal še komisarjem za kmetijstvo Januszem Wojciechowskim glede njegove udeležbe na dogodku, ki ga Slovenija organizira na EXPO v Dubaju.