Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič predstavil dosežke slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju pravosodja

Minister Dikaučič: »Naša ključna prednostna naloga na področju pravosodja je bila varovanje človekovih pravic v luči izzivov, ki jih predstavljajo nove tehnologije in uporaba interneta. Osredotočili pa smo se tudi na zaščito otrok in otrokovih pravic v sodnih postopkih.«

DIGITALIZACIJA

Veliko dela je bilo opravljenega prioritetnem področju digitalizacije pravosodja. Z dogovorom o predlogu uredbe e-CODEX bo formalno vzpostavljen sistem e-CODEX na ravni EU. Gre za optimalno rešitev za digitalno komunikacijo med državami članicami v okviru čezmejnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Regulacija umetne inteligence je za nas pomembna tema, ki smo jo obravnavali na neformalnem zasedanju o pravosodnih vidikih predloga Akta o umetni inteligenci;  prav tako pa smo izmenjali poglede v zvezi z digitalno zapuščino. Tekom predsedovanja smo vodili intenzivna pogajanja o zelo pomembnem Predlogu uredbe o e-dokazih, ki bo urejal čezmejno pridobivanje elektronskih dokazov, da bosta lahko Svet in Evropski parlament v prihodnje lažje dosegla dogovor. Začeli pa smo tudi z uvodnimi razpravami glede novega zakonodajnega paketa na področju digitalizacije.

OTROKU PRIJAZNO PRAVOSODJE

Ena naših prioritet so tudi pravice otrok; tako smo v sklopu predsedovanja obravnavali otroku prijazno pravosodje (Child friendly justice), in se osredotočili na vprašanje zaščite otrok in otrokovih pravic v sodnih postopkih. S Komisijo smo organizirali tudi hibridno konferenco glede implementacije prenovljene Uredbe Bruselj IIa, ki predstavlja temeljni gradnik evropskega pravosodnega sodelovanja v čezmejnih zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, vključno z varstvom in vzgojo otroka, pravico do stikov z otrokom in mednarodno ugrabitvijo otroka.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Uskladili smo dva instrumenta za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah s pravili EU o varstvu osebnih podatkov. Dosegli smo začasni dogovor o uskladitvi obstoječe direktive o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah in Okvirnega sklepa o skupnih preiskovalnih skupinah s pravili EU o varstvu osebnih podatkov z namenom poenotenja določb, ki se nanašajo na varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Sprejeli smo tudi vrsto drugih stališč in ugotovitev s področja varstva osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov.

PRAVNO VARSTVO ZA PODJETJA IN DRŽAVLJANE EU

Zaključili smo pogajanja o pristopu EU k Haaški konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodb v civilnih ali gospodarskih zadevah. S tem je bil narejen je bil prvi korak do povečanja dostopa do pravnega varstva za podjetja in državljane EU ter pravne varnosti v mednarodni trgovini in naložbah. Zaključili smo pogajanja glede predloga spremembe dosedanje uredbe o insolventnih postopkih z namenom posodobitve seznamov različnih vrst insolvenčnih postopkov in stečajnih upraviteljev, z željo omogočiti nemoteno odvijanje evropskih čezmejnih insolvenčnih postopkov. Opravili smo razprave o bodočem instrumentu o sodni prodaji ladij v okviru UNCITRAL ter zaključili pogajanja o besedilu o poenostavljenem insolvenčnem postopku za mala in srednje velika podjetja. Nadalje smo začeli s posveti glede dveh novih projektov: aktu o sledenju premoženju v insolvenčnih postopkih in aktu o mednarodnem zasebnem pravu v čezmejnih insolvenčnih postopkih. Prav tako smo med drugim obravnavali tudi vprašanje strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti oziroma tako imenovane SLAPP.

DOGODKI

V času predsedovanja smo organizirali vrsto aktivnosti in pomembnih dogodkov. Med njimi smo gostili virtualno konferenco s poudarkom na standardih za etično in na temeljnih pravicah slonečo umetno inteligenco. V sodelovanju s Komisijo smo organizirali spletno konferenco na temo boja proti sovražnemu govoru na spletu in izmenjave dobrih praks med državami članicami na področju podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Nadalje smo v Ljubljani gostili sestanek višjih uradnikov EU - ZDA na področju pravosodja in notranjih zadev kot priprava na ministrsko zasedanje v Washingtonu, kjer smo se med drugim osredotočili predvsem na boj proti kibernetski kriminaliteti, pa tudi boju proti okoljski kriminaliteti. Skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve smo gostili ministrski forum EU – Zahodni Balkan s področja pravosodja in notranjih zadev. Nenazadnje pa smo organizirali še 57. plenarno zasedanje Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah, ki vzpostavlja učinkovitejše pravosodno sodelovanje, zlasti na področju boja proti hudim kaznivim dejanjem.

Zahvala gre celotni ekipi, tako v Sloveniji kot v Bruslju, za izjemno delo, da smo na področju pravosodja s skupnimi močmi in prizadevanji prišli do takšnih uspehov.