Skoči do osrednje vsebine

Zaključena dva javna razpisa v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

12. 1. 2022 sta se zaključila 4. in 5. javni razpis v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020).

V okviru 4. javnega razpisa za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) je bilo razpisanih 1.750.000,00 evrov sredstev. Na razpis je prispelo 25 vlog, katerih zaprošena vrednost je 8.613.976,01 evrov.

Pri 5. javnem razpisu za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP je bilo razpisanih 2.750.000,00 evrov sredstev. Na razpis je prispelo 35 vlog v sklopu katerih je zaprošena vrednost je 8.632.615,53 evrov.