Skoči do osrednje vsebine

Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2014–2020 vsebuje določbe, s katerim se dodeljuje zagonsko podporo mladim kmetom po prevzemu ali nakupu kmetijskega gospodarstva. Uredba se spreminja zaradi dodanih finančnih sredstev za izvedbo podukrepa, ki so bile odobrene z 10. spremembo PRP 2014–2020 v višini 6 milijonov evrov javnih sredstev, od tega 4,8 milijona evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,2 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Dodana sredstva bodo razpisana v začetku letošnjega leta skupaj s preostankom sredstev iz letošnjega javnega razpisa.

Zaradi podaljšanja obdobja izvajanja PRP 2014–2020 se iz pogojev za vstop v podukrep črta določba, ki bi preprečevala kandidiranje za zagonska sredstva kmetijskim gospodarstvom, ki so v prejšnjem programskem obdobju že prejela tovrstna sredstva.

V okviru obravnave vlog se dodaja novost - poleg pisne dopolnitve se dodaja tudi možnost elektronske dopolnitve vloge.