Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na terenskem obisku Ilirske Bistrice z okolico

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes mudil v Ilirski Bistrici ter njeni okolici. Najprej je obiskal kmetijo Slavec lanskoletnega naj-inovativnega mladega kmeta v Knežaku, sledil je obisk turistične kmetije Peternelj v Ilirski Bistrici, dr. Podgoršek pa je terenski obisk zaključil v Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica v Senožečah.

Minister Podgoršek na kmetiji Gregorja Slavca

Minister Podgoršek na kmetiji Gregorja Slavca | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Inovativni mladi kmet leta 2021 Gregor Slavec je po starem očetu podedoval opuščeno kmetijo v Knežaku. Zaradi velike zaraščenosti obdelovalnih površin je eden redkih kmetov v svojem okolišu, kjer na pašnikih pase koze srnaste in drežniške pasme, bovške ovce, cikasto govedo, štajerske kokoši nesnice, kranjske čebele in osle. V želji, da bi kozjemu mleku dodali vrednost, se je lotil izdelave sladoleda z raznimi dodatki, ki je kupcem na voljo v ekološki embalaži. V prihodnje želi zgraditi dodatne objekte predvsem za skladiščenje in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, pri tem pa namerava vključiti še druge kmetije, prav tako pa veliko dodano vrednost vidi v vzpostavitvi socialnega podjetja. Gregor Slavec je lani prejel tudi Evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij (za obuditev kmetijskega gospodarstva) in je tako postal prvi Slovenec s tovrstno nagrado. Ekološka, didaktična kmetija Slavec je tradicionalna mešana kmetija, ki se ukvarja z živinorejo, sadjarstvom in izobraževanjem. Vzgajajo slovenske avtohtone pasme živali.

Na drugi kmetiji, ki jo je obiskal minister Podgoršek – kmetiji Peternelj v Ilirski Bistrici - kmetujejo na ekološki način že od leta 2000. Živali, ki jih redijo, so preko celega leta na prostem, kar vpliva na na njihovo boljše počutje in zdravje, posredno pa se odraža v boljšem okusu in kakovosti mesa. Na pašnikih se pase govedo pasme nemški angus in konji slovenske hladnokrvne pasme. Prav tako redijo tudi nekaj prašičev krškopoljcev. Poleg živinoreje, se ukvarjajo tudi s sadjarstvom in poljedelstvom. Na kmetiji imajo nekaj travniških sadovnjakov, v katerih pridelujejo jabolka starih sort, iz katerih naredijo jabolčni sok in kis. 

Po obisku kmetij je minister dr. Podgoršek izpostavil: »Danes smo na obeh kmetijah govorili predvsem o pozitivnih praksah, o prioritetah, pomembnih za razvoj kmetij, o strateškem načrtu skupne kmetijske politike, ki je še v teku, pa tudi o novi finančni perspektivi. V pogovorih je vel zelo konstruktiven duh. Odprli pa smo tudi druge teme – razdrobljenost kmetijskih zemljišč, še posebej pa glede škode po divjih prašičih in težave zaradi jelenjadi ter volkov. Pozivam pa vse kmete, ki utrpijo škodo po divjadi oziroma divjih zvereh, da to škodo prijavijo, ker le na ta način lahko aktualiziramo podatke o številčnosti populacij živali in tako sledimo stanju na tem področju.«

Minister dr. Podgoršek je zaključil terenski obisk v Centru za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica, ustanovljenem leta 2000 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Center izvaja izobraževalne in raziskovalne aktivnosti, poznan pa je tudi po sonaravni proizvodnji ovčjega mleka in sira. Imajo 268 hektarjev površin, kamor sodi tudi 110 hektarjev travnikov, kjer vsako leto pridobijo okoli 160 ton sena za zimsko krmljenje ovac. Poglavitni razlog za ureditev centra na hribovitem kraškem območju je bil, da se s pomočjo sistemov za sonaravno rekultiviranje in revitalizacijo, kjer se uporabi živali kot orodje, poišče najbolj ustrezna rešitev za ohranitev tega zelo občutljivega kraškega okolja. V centru gojijo 470 ovac in 25 ovnov slovenske avtohtone pasme Istrska pramenka, 80 plemenskih živali do 1 leta starosti, manjše število prašičev prav tako slovenske avtohtone Krško-poljske pasme ter 3 krave avtohtone slovenske pasme Cikasto govedo s telički. Povprečna letna proizvodnja centra znaša 550 jagenj in 37.000 litrov ovčjega mleka, iz katerega pridelujejo planinski ovčji sir. Letno ga pridelajo okoli 8500 kilogramov.