Skoči do osrednje vsebine

Zaključena oddaja vlog za naložbe v novo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z dnem 10. 1. 2022 zaključilo z oddajo vlog na 4. javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021.

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 10 milijonov evrov, oddanih je bilo 377 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za dobrih 11,9 milijona evrov.
Višina zaprošenih sredstev je presežena na vseh sklopih, razen na sklopu B za enostavne naložbe, kjer vlagatelji lahko pričakujejo, da bodo odobrene vse vloge, ki izpolnjuje razpisane pogoje.
Na ostalih sklopih bo del sicer ustreznih vlog zavrnjen zaradi porabe sredstev.